Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ


#

Proje Destekçisi
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüleri
Proje Tamamlanma Tarihi


1


TÜBİTAK


1919B011603242


İnsansız Hava Aracı Kullanarak Tarla Bitkilerinde Hastalık ve Boy Analizi

Yard.Arş.

Ahmet Ersin YAPAR


Devam Ediyor PBY : 2017
2
TÜBİTAK
5150054
ISIPAYÖLÇER CİHAZI PROTOTİP ÜRETİMİ VE PAY DAĞILIMI YAZILIM

Proje Yöneticisi

Öğrt. Gör. Ulvi Dağdelen

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Toygun DAĞDEVİR

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Devam Ediyor PBY : 2016

3TÜBİTAK
1003
Alternatif Yakıtlı CAI - Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması

2015 - 2016


4


TÜBİTAK


2237


Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

Yard.Arş.

Prof. Dr. S. Orhan AKANSU


2014 - 2014


5


TÜBİTAK


112M780

KARIŞIM TASARIMI YAKLAŞIMI İLE MAGNEZYUM ESASLI NANOKOMPOZİT MALZEME GELİŞTİRİLMESİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİNİN OPTİMİZASYONU

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2013 - 2015
6
TÜBİTAK
103M101Alternatif Yakıtlı CAI (Kontrollü Otomatik Ateşlemeli) Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Yard.Arş.

Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN

Yard.Arş.

Prof.Dr. KADİR AYDIN
2013 - 20157TÜBİTAK112M917Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN2013 - 2015


8


TÜBİTAK


108M562

KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İÇYAPI, MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2009 - 2012


9


TÜBİTAK


106M469

Güneş enerjili sıcak su depolama tankında tank içerisine engel yerleştirilmesinin sıcaklık tabakalaşması üzerine etkilerinin sayısal ve deneysel incelenmesi

Yard.Arş.

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2009 - 2013


10


TÜBİTAK


Dental İmplant Dayanaklarında Kullanılan Ti6Al4V Alaşımının Renklendirilmiş Sol-Jel İnce Filmlerle Estetik Amaçla Kaplanması ve Kaplama Özelliklerinin İncelenmesi

Yard.Arş.

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2008 - 2010
11
TÜBİTAK
107M142Statik ve Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların ve Silindirik Kabukların Lineer Olmayan Termo-Mekanik Analizleri

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Öğr. Gör. Murat AYDIN
2008 - 2010


12


TÜBİTAK


106M0621

OTOMOBİL KAM İMALATI IÇİN MALZEMESİ OLARAK METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN KULLANILABİLİRLİGİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2007 - 2009


13


TÜBİTAK


107M508

Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Üçgen Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Isı Transferi İyileştirmesinin Araştırılması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2007 - 2009


14


TÜBİTAK


106M020

Metal matrisli kompozitlerin yüzeylerinde temas yüklerinin neden olduğu gerilme ve deformasyonlarda malzeme özelliklerinin tesirinin araştırılması ve optimum yapının elde edilmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK


2007 - 2009


15


TÜBİTAK


1001


Hidrojen Yakıtının İçten Yanmalı Motorlarda Uygulanması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. S. Orhan AKANSU


2007 - 2009


16


TÜBİTAK


105M032


Bir Robotik Manipulasyon İşlemi Olan Hızlı İtmenin Mekanik Davranışının Deneysel AnaliziProje Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU


2005 - 2007

17TÜBİTAK
106M142 (MAG-HD-1)
MVS İplik Eğirme Makinelerinde Kullanılan İçi Oyuk İğlerdeki Aşınmanın İncelenmesi

2005 - 2007


18


TÜBİTAK


106M020

Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Temas Yüklerinin Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirinin Araştırılması Ve Optimum Yapının Elde Edilmesi


2005 - 2007


BAP PROJELERİ


#
Proje Destekçisi
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüleri
Proje Tamamlanma Tarihi


1


BAP


FYL-2017-7285

Buzda enerji depolama sistemlerinde kullanılan kapsüllerin ısıl performansının sayısal olarak incelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


Devam Ediyor PBY : 20172BAPFDK-2016-6316


Bir Buz Depolama Sisteminin Termoekonomik İncelenmesi ve Optimizasyonu

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

Yard.Arş.

Doç. Dr. Doğan ERDEMİRDevam Ediyor PBY : 20163BAPFBA-2016-6824


Grafen Oksit ve Titanyum Oksit Nanopartiküllerinin Su Baz Akışkanına Karıştırılması Yoluyla Boru İçi Akışta Isı Transferi İyileştirilmesinin Deneysel ve Numerik Olarak Araştırılması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Orhan KEKLİKCİOĞLUDevam Ediyor PBY : 2016


4


BAP


FYL-2016-6647


Dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve analizi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep EKİCİ


Devam Ediyor PBY : 20165BAPFDK-2015-6265


Çelik Kılıflı Al-Seramik Özlü Tabakalı Kompozit Malzeme Üretilebilirliğinin Araştırılması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Abdullah GÖÇERDevam Ediyor PBY : 2015


6


BAP


FOA-2014-4997

Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, içyapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


Devam Ediyor PBY : 20147BAPFOA-2014-4997


Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, iç yapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu

Proje Yöneticisi

Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT

Yard.Arş.

Prof. Dr. Recep GÜNEŞDevam Ediyor PBY : 2014


8


BAP


FOA-2013-4400

Al-Cu Ötektik Alaşımına Ag, Sn ve Zn katkılanmasının ve soğuk plastik şekillendirmenin mekanik, metalurjik ve elektriksel özelliklere etkisinin araştırılmas

Devam Ediyor PBY : 2013


9


BAP


FBY-09-852


Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ AŞINMA VE KOROZYON DİRENCİNİN ARTIRILMASI

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


Devam Ediyor PBY : 200910BAPFYL-2015-5740Boru içi akışta üçgen kesitli iç elemanların ısı transferi üzerine olan etkisinin incelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Orhan KEKLİKCİOĞLU2015 - 2016


11


BAP


FYL-2015-5735

Katmanlı Kompozit Plakalar ile Desteklenmiş Nomex Bal Peteği Sandviç Yapıların Düşük Hızlı Darbe Davranışının İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Arş.Grv. Muhsin ALÇI


2015 - 201612BAPFCD-2015-5162


Askı Tip Kren Sistemlerinin Farklı Hareket Koşullarında Deneysel olarak Dinamik Analizi Ve Salınım Kontrolü

Proje Yöneticisi

Prof.Dr. Şahin YILDIRIM

Yard.Arş.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU

Yard.Arş.

Öğr.Gör. Emir ESİM2015 - 2017


13


BAP


5008

TAŞINABİLİR GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ PV PANEL DİZAYNI VE UYGULAMASI

Yard.Arş.

Mustafa EKİNCİ


2015 - 2016


14


BAP


FYL-2014-5503

KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMALI BİR MOTORDA KAM PROFİLLERİNİN MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ

Yard.Arş.

Emin BORLU


2015 - 201615BAPFBS-2014-5418V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Sempozyum Düzenleme Projesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ2014 - 201516BAPFCD-2014-5163Zeki Hemzemin Geçiti Tasarımı, Prototip Gerçekleştirilmesi Ve Kontrolü

Proje Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU

Yard.Arş.

Arş.Grv. Çağlar SEVİM

Yard.Arş.

Prof.Dr.Şahin YILDIRIM2014 - 2016


17


BAP


FYL-2013-4729

Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakalar İle Takviyelendirilmiş Bal Peteği Sandviç Yapıların Balistik Performansının İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Arş.Grv. Kemal ARSLAN


2013 - 201518BAPFDA-2013-4599


Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN

Yard.Arş.

Arş.Grv. Kemal ARSLAN2013 - 2015

19BAP
FBY-12-3947

Metan-CO2-H2 Karışımlarının İçten Yanmalı Motorlarda Deneysel İncelenmesi

Yard.Arş.

Mustafa UYSAL

2013 - 201420BAPFBY-12-4115


Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, İkinci Kanun Değerlendirilmesi ve YSA Modellemesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

Yard.Arş.

Doç. Dr. Doğan ERDEMİR2012 - 2015


21


BAP


FBA-10-2967


Bir boru içerisine cidardan ayrık olarak yerleştirilen şerit elemanların ısı transferi ve basınç düşümüne etkisinin araştırılması

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Sibel GÜNEŞ

Yard.Arş.

Doç. Dr. Doğan ERDEMİR


2012 - 2013

22BAP
FBY-12-4009

Yüksek Hızlı İşlemede Kesme Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Açısından Optimizasyonu


2012 - 2013


23


BAP


FBY-12-3930

Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Yamuk Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve İz Bölgesinde Meydana Gelen Girdapların Araştırılması

Yard.Arş.

Doç. Dr. Doğan ERDEMİR


2012 - 2014


24


BAP


FBY-11-3690

Düşük Hızlı Darbe Yüklemesi Altında Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışlarının Incelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep EKİCİ


2012 - 2013


25


BAP


FBA-10-3256

Biyogaz-Hidrojen Karışım Gazının Buji Ateşlemeli Bir Motorun Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Yard.Arş.

Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN


2012 - 2014


26


BAP


FBY-9-1141

PLAZMA NİTRÜRLENMİŞ ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2011 - 201327BAPFBY-09-870


Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz Tek Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Doç. Dr. Munise Didem DEMİRBAŞ2011 - 2012


28


BAP


FBY-09-853

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA PVD KAPLAMA TEKNİĞİYLE HAZIRLANAN İNCE FİLMLERİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2009 - 2011


29


BAP


FBY-09-667

KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERDE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2009 - 2011


30


BAP


FBD-09-668

KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İÇYAPI MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2009 - 2013


31


BAP


FBY-09-669

KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2009 - 2011


32


BAP


FBY-09-854

REAKTİF DC MAGNETRON SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN KAPLAMALARIN MOTOR PARÇALARININ AŞINMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2009 - 2010


33


BAP


FBY-9-1122

PVD kaplanmış Hotvar sıcak iş takım çeliğinin kuru ve abrasiv takviyeli yağlı şartlarda aşınma davranışlarının incelenmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU


2009 - 2010


34


BAP


FBY-09-1141

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ PLAZMA YÜZEY İŞLEMLERİ İLE AŞINMA DİRENÇLERİNİN YÜKSELTİLMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2009 - 2011


35


BAP


FBY-09-827

Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Lineer Olmayan Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Öğr. Gör. Murat AYDIN


2009 - 2011


36


BAP


FBY-09-767

Esnek Uzuvlu ve Eklem Boşluklu Düzlemsel Krank-Biyel Mekanizmasının Dinamik Analizi ve Titreşim Karakteristiğinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY


2009 - 2011


37


BAP


FBD-09-881

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme Bağlantıların Düşük Hızlı Darbe Davranışları

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK


2009 - 2011


38


BAP


1750

Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş T Bağlantılarin Modal Analizi Ve Titreşim Kontrolü

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

2009 - 2010


39


BAP


FBA-08-534

FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ KOMPOZİT PLAKALARIN YÜKSEK HIZLI ÇARPMA YÜKLERİ ALTINDA TERMO-MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2008 - 2011


40


BAP


B 534

Fonksiyonel kademelendirilmiş kompozit plakaların yüksek hızlı çarpma yükleri altında deformasyon davranışlarının incelenmesi, BAP Arastırma Projesi


2008 - 2010


41


BAP


FBA-08-457

BİR KANAL İÇERİSİNE ARDIŞIK OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÜÇGEN KESİTLİ KÜT CİSİMLERİN ETKİLEŞİMLERİ İLE İZ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GİRDAPLARIN GÖZLEMLENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2008 - 2010


42


BAP


FBA-07-06

Mafsal Boşluğu ve Uzuv Esnekliği Gibi Parametrelerin Mekanizmaların Kinematiği ve Dinamiği Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY


2008 - 201043BAPFBA-07-22Atık Suların Arıtılmasında Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Deneysel Uygulaması

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Hamdi TAPLAK

Yard.Arş.

Yrd.Doç.Dr.Ahmet BİLGİL

Yard.Arş.

Öğr.Gör.Ergün YEŞİLYURT2008 - 2013


44


BAP


FBT-06-31

Hidrojen-Doğalgaz Karışımının İçten Yanmalı Motorlara Uygulanması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN


2008 - 201045


BAP


FBT-07-78

ALÜMİNYUM ESASLI KÖPÜK METAL MALZEMELERİN ÜRETİLEREK MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2007 - 201046


BAP


FBT-07-56

PULS PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN YÜZEY VE YÜZEYALTI KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2007 - 201047


BAPFBT07-55

METAL MATRİSLİ KOMPOZİTTEN MAMUL MAKİNA ELEMANLARININ ÜRETİMİ VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2007 - 2011


48


BAP


FBT-07-50

FİZİKSEL BUHAR BİRİKTİRME METODU İLE SERT SERAMİK KAPLAMALARIN ELDE EDİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2007 - 201049BAPFBA-07-05Şekil Hafızalı Alaşımların Lineer Olmayan Analizleri

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK2007 - 2010


50


BAP


FBT-07-53

Modellenemeyen Mekanik Parametrelerin Yüksek Hızda Çalışan Mekanizmalar Üzerine Etkilerinin Teorik ve Bilgisayar Destekli Analizi, Güçlendirilmiş Mek. Tasarım Yaklaşımları

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY


2007 - 200951BAP1641

Temas Yüklerinin Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirlerinin Araştıriıması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Prof. Dr. Recep EKİCİ2007 - 2009


52


BAP


1600

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Tabakalı Kompozit Bindirme Bağlantıların Lineer Serbest Titreşim ve Elastik Gerilme Analizi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK


2007 - 2008


53


BAP


FBT-06-59

Bakır ve pirinç boru ikili malzeme gruplarının sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU


2006 - 2007


54


BAP


1540

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Fiber Destekli Kompozit Bindirme Bağlantılarının Hasar Bölgesi Modeline Bağlı Optimum Tasarımı

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK


2006 - 2007


55


BAP


FBT-05-19

PLAZMA NİTRÜRLEMENİN KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPI, MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2005 - 2007


56


BAP


05-AY-03

PVD METOTLARINDAN REAKTİF MAGNETRON SAÇILMA (SPUTTERİNG) TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN KAPLAMALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE ÇİZİK TEST YÖNTEMİYLE YAPIŞMA MUKAVEMETLERİNİN İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2005 - 2006


57


BAP


05-AY-02


AR-GE ve Endüstriyel Amaçlı PVD Kaplama Sistemi Labaratuarı Kurulması

Yard.Arş.

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2005 - 2006


58


BAP


FBT-05-20

3 Serbestlik Dereceli Düzlemsel İş Tablası Ve Mobil Scara Robotun Ortak Manipulasyonu Ve Kontrolu

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY


2005 - 2007


59


BAP


FBA-03-37


Çok Serbestlik Dereceli Protez El Tasarım, İmalat ve Kontrolü

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY


2005 - 2007


60


BAP


FBA-04-09

ALİMÜYUM ESASLI, PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE BALİSTİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2004 - 2005


61


BAP


FBT-04-49

Alüminyum alaşımlı malzemelerin sürtünme-karıştırma kaynak işlemi özelliklerinin incelenmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU


2004 - 2005


62


BAP


FBA-04-09

Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi, BAP Arastırma Projesi


2004 - 2006


63


BAP


FBT-04-23

PVD METODUYLA TİN KAPLANMIŞ YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNİN AŞINMA DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2004 - 2005


64


BAP


FBA-04-15

Eksanterli Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematik Analizi Ve Simulasyonu

Proje Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU


2004 - 2006


65


BAP


FBA-03-28

TÜRBÜLATÖRÜN KAZAN VERİMİ VE KAPASİTESİNE VE BACA GAZI EMÜSYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2004 - 2007
66
BAP
FBT-03-32Çok Katmanlı Yada Fonksiyonel Olarak Kademelendirilmiş Kompozit Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK

Yard.Arş.

Prof. Dr. Zeynep Gül APALAK

Yard.Arş.

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
2004 - 2007


67


BAP


FBA-03-26

PVD Metotlarından Reaktif Magnetron Sıçratma(Sputtering) Tekniği ile Sert Seramik Yüzey Kaplamaların Elde Edilmesi, Yüzey Yapılarının ve Tribolojik davranışlarının İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2003 - 2007


68


BAP


02-022-1

Al/SiCp Kompozitlerin Sıcak Extrüzyonunda Kalıp Sürtünme Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi ve Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi

2002 - 2005


69


BAP


02-022-1

AL/SİCP KOMPOZİTLERİN SICAK EXTRÜZYONUNDA SÜRTÜNME, AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2002 - 2005


70


BAP


02-012-5

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme ve Ankastre Bağlantılarin Elastik-Plastik Analizi ve Tasarımı

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK


2002 - 200471BAPFBA-08-534


Fonksiyonel Kademelendirilmiş Kompozit Plakaların Yüksek Hızlı Çarpma Yükleri Altında Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

Yard.Arş.

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ

Yard.Arş.

Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK2000 - 2010


KOSGEB PROJELERİ


#
Proje Destekçisi
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüleri
Proje Tamamlanma Tarihi


1


KOSGEB


Gizli ısıl enerji depolama kabiliyetine sahip, donmayan, uzun ömürlü sıcak su depolama sisteminin tasarımı ve prototip geliştirilmesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


Devam Ediyor PBY : 2017


DBT PROJELERİ


#
Proje Destekçisi
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüleri
Proje Tamamlanma Tarihi1DPTDPT-07-01


Mekatronik Mühendisliği Bölümü Endüstriyel Teknolojiler Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi Altyapı Projesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Yard.Arş.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU2007 - 2009


2


DPT


DPT-05-05

PVD Metotlarından Reaktif Magnetron Sıçratma(Sputtering) Tekniğine Dayanan Sistem Tasarımı Sert Seramik Kaplamaların Elde Edilmesi, Yüzey Yapılarının ve Tribolojik davranışlarının İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


2005 - 20073DPT
Çok Fonksiyonlu Robotik Esnek İmalat Sistemi Tasarım, İmalat ve Kontrolü

Proje Yöneticisi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa SOYLAK

Yard.Arş.

Prof. Dr. İbrahim UZMAY2005 - 20074DPTDPT-05-07


Eksanterli Krank Biyel Mekanizmasından Oluşan Tek Silindirli Bir Motora İlişkin Dinamik Analiz Tasarım Ve Simülasyonun Yapılması Ve Prototip İmalatı

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Yard.Arş.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU2004 - 2006


5


DPT


DPT-03-02


ENDÜSTRİYEL AMAÇLI PLAZMA NİTRÜRLEME ÜNİTESİ DİZAYN VE İMALATI

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ


2003 - 2006


6


DPT


001


Erciyes Güneş Evinin İnşası ve Isıl Performansının Geliştirimesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


1994 - 1996


7


DPT

DPT(SPB/P-51/2.5.10-5-YL-555)


İyonla Yüzey Kaplama Sistem Tasarımı ve Kurulması

Yard.Arş.

Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN


1990 - 1991


DİĞER PROJELER


#
Proje Destekçisi
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüleri
Proje Tamamlanma Tarihi
1SAN TEZ
STZ- 1138-1
MgB2 Süperiletken Kablo Üretimi ve Elektro Mıknatısının Tasarımı

Devam Ediyor PBY : 20162
0358.TGSD.2015Yerli ve Yeni Teknolojili Oksijen Satürasyon Cihazı Geliştirilmesi

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Doğan ERDEMİR

Yard.Arş.

Arş. Grv. Dr. Orhan KEKLİKCİOĞLU2015 - 20163BAP GüdümlüFBG-2015-5732Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Materyal Geliştirme

Proje Yöneticisi

Prof.Dr. Veysel ASLANTAŞ

Yard.Arş.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU

Yard.Arş.

Prof.Dr. Sultan TAŞCI2015 - 2017


4
UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, Preparation Applicaition Report

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2012 - 2013


5
Soğutma destekli mekanik alaşımlandırma ünitesinin tasarım ve imalatının yapılması

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU


2011 - 2013


6


UNİDO


15002594

Hidrojen ve Hythane Yakıtı İle Çalışan Araç Projesi

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN


2011 - 2013

7


UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, SEC-2

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2010 - 2011


8


SAN TEZEsnek üretim hattının optimum tasarımı ve otomasyonu

Proje Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU


2009 - 2011


9
UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, SEC-1

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP


2009 - 201110BAP GüdümlüAraştırma ve Endüstriyel Amaçlı Olarak Titreşim ve Gürültü Ölçümlerinin, Analizlerinin Yapılabileceği Laboratuar Kurulması

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

Yard.Arş.

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU2006 - 2009