Bölüm Hakkında

Makine Mühendisliği Bölümü


 Makine Mühendisliği Bölümünün Tanıtımı

Fakültemizin kuruluşuyla birlikte 1977/1978 döneminde eğitim öğretim hayatına başlayan Makina Mühendisliği Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarıyla mühendis, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeye yönelik önemli katkılarda bulunmaktadır. İnsanlık tarihinin ve uygarlığının gelişiminde önemli bir paya sahip olan Makina Mühendisliği oldukça geniş bir ilgi alanına sahip olup, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır. İngilizce hazırlık sınıfına dayalı lisans öğretimi, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki program halinde yürütülmektedir. Normal öğretimde 689, ikinci öğretimde 555 olmak üzere 1294 öğrenci mevcuduna, Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören 87 öğrenci kapasitesi eklenmelidir. Bugüne kadar 1887 mühendis, 194 yüksek lisans ve 53 doktora derecesiyle öğrenci mezun edilmiştir. Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel; 10 Profesör, 6 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 21 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla bilimsel yetkinliğini kanıtlamış akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkıda bulunacak mühendis ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır.

Sahip Olunan İmkanlar

Bölüm laboratuarlarımız, gerek fiziksel mekan gerekse teknik donanım bakımından, öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bununla birlikte, öğrenci sayısının fazla olduğu laboratuar dersleri, öğrencilerimizin uygun şartlarda deney yaparak maksimum verimi alabilmeleri için, yeterli sayıda gruba ayrılmaktadır.


·    Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı

·    Malzeme Muayene Laboratuarı

·    Makina Dinamiği Laboratuarı

·    Termodinamik Laboratuarı

·    Mekanik Laboratuarı

·    Triboloji Araştırma Laboratuarı

·    Malzeme Araştırma Laboratuarı

·    Isı Tekniği Laboratuarı

·    Isı Transferi Laboratuarı

·    Mekanik Atölye · Motor Laboratuarı

·    Robotik ve Kontrol Laboratuarı

·    Kaynak Lab.

Fakültemizin 45 bilgisayar kapasiteli Bilgi İşlem Merkezinden Bölümümüz öğrencileri faydalanabilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 20 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuarının yanı sıra 20 Bilgisayar kapasiteli Autocad laboratuarı da öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümünün Eğitim ve Araştırma Etkinlikleri

Bölümümüz eğitim-öğretim planlarının esasını; Uygulamalı Mekanik ve Sistem Dinamiği, Isıl Bilimler ve Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimleri ve İmalat Teknolojileri gibi temel alanların yanı sıra, teknolojik ve bilimsel gelişmelere uygun olarak bilgisayar kontrollü ısı ve mekanik sistemlerin tasarım ve uygulaması gibi yüksek teknoloji uygulamalarını içeren gelişmelere açık bir eğitim anlayışı oluşturmaktadır. Öğrencilerin iki temel alanda uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla 5. yarıyıldan başlayarak iki farklı dal kapsamında öğretim gerçekleştirilmektedir. Tasarım ve İmalat ile Isı Tekniği dalı, ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak belirlenmiş, Makine Mühendisliği ilgi alanının uygulamada karşılaşılan konulara yönelik iki temel programıdır.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının geliştirdiği bilimsel araştırma projeleri; üniversitemiz araştırma fonu, TUBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından önemli oranlarda desteklenmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırma projeleri ile içten yanmalı motorlarda mekanik tasarım, robotik iş birimi ve kontrol, taşıt süspansiyon kontrol sistemi tasarımı, itme mekaniği, aşınma ve malzeme yüzey kaplama teknikleri, yapıştırma mekaniği, yanma analizleri ve nükleer teknoloji gibi konularda araştırmalar sürdürülmektedir.

Bölümüz öğretim elemanlarının katkılarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde sempozyum ve konferanslar düzenlenmiş olup, bu tür etkinlikler sürdürülecektir. Anılan bilimsel organizasyonlarda; Triboloji, Makine Teorisi ve Enerji konularında bilim adamları ve araştırmacılar bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Mezun Olduktan Sonra Neler Yapabilirsiniz

Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları;

·    Üniversite ve araştırma kurumları,

·    Makine imalat sanayi,

·    Otomotiv ve yan sanayi,

·    Çelik üretim ve döküm sanayi,

·    Sıhhi tesisat ve doğal gaz sistemleri tasarım ve imalatı,

·    Isıtma ve soğutma sistemleri tasarım ve işletmeciliği,

·    Fabrika bakım sistemleri,

·    Otomasyon ve kontrol sistemleri tasarım ve imalatı,

·    Gıda endüstrisi,

·    Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri,

·    Enerji sektörü,

·    Tekstil sektörü,

·    İnşaat sektörü.

Burs

Fakültemiz öğrencilerinden ihtiyacı olan ve gerekli şartları yerine getirenlere Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Eğitim Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve benzeri birçok kurum tarafından kredi ve burslar verilmektedir.