Eğitim Amaçları

Eğitim amaçlarımız;

Çalıştığı kamu ve özel sektör kuruluşlarında tasarım, Ar-Ge ve üretim uygulamalarında etkin çalışabilir ve kariyerinde gelişme gösterebilen,

İşbirliği gerektiren çalışmalarda liderlik ve yönetim görevi üstlenebilen,

Teknik, ekonomik ve sosyal problemlere rekabet koşulları altında çözüm üretebilen,

Teknolojik gelişmelere ve toplumsal ihtiyaçlara, etik değerler ve kalite bilincinden ödün vermeden katkıda bulunabilen

Mühendisler yetiştirmektir.