Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş, makine mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak, ülke ihtiyaçlarına göre yeni bilgi üreten, bunları yayımlayarak uygulanmasına zemin hazırlayan, benzeri kurumlar arasında öncü ve dinamik bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.