Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 1919B011603242 İnsansız Hava Aracı Kullanarak Tarla Bitkilerinde Hastalık ve Boy Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Ahmet Ersin YAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 TÜBİTAK 5150054 ISIPAYÖLÇER CİHAZI PROTOTİP ÜRETİMİ VE PAY DAĞILIMI YAZILIM Proje Yöneticisi
Öğrt. Gör. Ulvi Dağdelen
Yard.Arş.
Arş.Grv. Toygun DAĞDEVİR
Yard.Arş.
Arş.Grv. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 1003 Alternatif Yakıtlı CAI - Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2015 - 2016
4 TÜBİTAK 2237 Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Prof. Dr. S. Orhan AKANSU
2014 - 2014
5 TÜBİTAK 112M780 KARIŞIM TASARIMI YAKLAŞIMI İLE MAGNEZYUM ESASLI NANOKOMPOZİT MALZEME GELİŞTİRİLMESİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİNİN OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2013 - 2015
6 TÜBİTAK 103M101 Alternatif Yakıtlı CAI (Kontrollü Otomatik Ateşlemeli) Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
Yard.Arş.
Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN
Yard.Arş.
Prof.Dr. KADİR AYDIN
2013 - 2015
7 TÜBİTAK 112M917 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
2013 - 2015
8 TÜBİTAK 108M562 KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İÇYAPI, MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2012
9 TÜBİTAK 106M469 Güneş enerjili sıcak su depolama tankında tank içerisine engel yerleştirilmesinin sıcaklık tabakalaşması üzerine etkilerinin sayısal ve deneysel incelenmesi Yard.Arş.
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
2009 - 2013
10 TÜBİTAK Dental İmplant Dayanaklarında Kullanılan Ti6Al4V Alaşımının Renklendirilmiş Sol-Jel İnce Filmlerle Estetik Amaçla Kaplanması ve Kaplama Özelliklerinin İncelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2008 - 2010
11 TÜBİTAK 107M142 Statik ve Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların ve Silindirik Kabukların Lineer Olmayan Termo-Mekanik Analizleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2008 - 2010
12 TÜBİTAK 106M0621 OTOMOBİL KAM İMALATI IÇİN MALZEMESİ OLARAK METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN KULLANILABİLİRLİGİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2007 - 2009
13 TÜBİTAK 107M508 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Üçgen Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Isı Transferi İyileştirmesinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
2007 - 2009
14 TÜBİTAK 106M020 Metal matrisli kompozitlerin yüzeylerinde temas yüklerinin neden olduğu gerilme ve deformasyonlarda malzeme özelliklerinin tesirinin araştırılması ve optimum yapının elde edilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2009
15 TÜBİTAK 1001 Hidrojen Yakıtının İçten Yanmalı Motorlarda Uygulanması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. S. Orhan AKANSU
Yard.Arş.
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2007 - 2009
16 TÜBİTAK 105M032 Bir Robotik Manipulasyon İşlemi Olan Hızlı İtmenin Mekanik Davranışının Deneysel Analizi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU
2005 - 2007
17 TÜBİTAK 106M142 (MAG-HD-1) MVS İplik Eğirme Makinelerinde Kullanılan İçi Oyuk İğlerdeki Aşınmanın İncelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2005 - 2007
18 TÜBİTAK 106M020 Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Temas Yüklerinin Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirinin Araştırılması Ve Optimum Yapının Elde Edilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2005 - 2007