Duyurular

Yaz okulunda başka üniversitelerden alınan ve başarısız olunan derslerin de intibak sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Başarısız olunan dersin bilgi girişini yapmayan öğrencilerin intibaklarını güncellemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, bu öğrenciler intibakları yapılamadığı için ders kaydı yapamazlar.