Duyurular

Ders çakışması nedeniyle  ders grubunu değiştirmek isteyen öğrenciler, öncelikle çakışan derslerin sorumlu öğretim üyeleri ile görüşerek farklı öğretimlerde (örnek olarak; 1. öğretim ise 2. öğretimde derse girmeyi isteyerek) girerek bu problemi çözmeleri gerekmektedir.

1. veya 2. öğretimde derse katılmanın mümkün olmadığı durumlarda ise aşağıda linki paylaşılan ve sekreterlikte bulunan grup değişikliği formunu doldurup danışmanlarına imzalattıktan sonra bölüm sekreterliklerine en geç 19 Şubat 2020 saat 17:00 ye kadar bırakmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra getirilen formlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.


Grup değişikliği formu