Sehim Telafi deneyi Örgün ve ikinci öğretim grupları için

13.12.2019 Cuma saat 16:30'da yapılacaktır.