Makine Laboratuvarı-II dersi kapsamında listelerde belirlenen gruplar ilgili Araştırma Görevlileri ile birlikte laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirecektir.

Laboratuvar çalışmaları 01.03.2018 Perşembe tarihi itibariyle başlayacak olup ilgili Araştırma Görevlileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Deney gruplarında isimleri olmayan öğrenciler Arş. Gör. Mithat Gökhan ATAHAN ile iletişime geçebilir. Deney gruplarında kesinlikle değişim yapılmayacaktır. Gündüz Grubu

Gece Grubu

Deney Listeleri