Bu hafta 29.04.2021 tarihinde yapılması planlanan MakLab-II dersi (Francis Türbin Deneyi),

vize haftası olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yapılacak zaman netleştiğinde tekrar duyuru yapılacaktır.


Arş. Gör. Süleyman TEKŞİN