Duyurular

Bölümümüzde 1. ve 2. staj ayrı olmak üzere iki adet staj komisyonu bulunmaktadır. Hangi stajla ilgili işlem yapmak istiyorsanız, karışıklık olmaması ve komisyonları meşgul etmemek adına ilgili komisyon üyeleri ile iletişime geçmelisiniz. Komisyon üyeleri bölüm web sitesinde mevcuttur.

Stajlarda öncelik sırası olup, 1. staj başarı ile tamamlanmadan 2. staja başlanamaz. Ayrıca, dönemde tek staj yapılabilir, aynı anda veya ard arda staj yapılamaz. Bu şekilde olan başvurular iptal edilecektir. (Dönemler güz, bahar ve yaz dönemi olarak değerlendirilmektedir.)

İkinci öğretim öğrencileri, yukarıdaki staj öncelik sırasını dikkate alarak dönem içinde staj yapabilmektedirler.

Örgün öğretim öğrencileri dönem içinde staj yapamadığı için yaz dönemini beklemek zorundadırlar.

Mezun durumunda olan öğrenciler için aşağıdaki durumlar geçerlidir:

Her iki stajı eksik ve mezun durumunda olan örgün öğretim öğrencileri, stajlarını uzaktan yapmak isterlerse, 14 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında iki stajı aynı anda yapabilirler.

Her iki stajı eksik ve mezun durumunda olan ikinci öğretim öğrencileri, stajlarını uzaktan yapmak isterlerse, 1. stajlarını dönem içinde, 2. stajlarını da 14 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında veya her iki stajını da 14 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında yapabilirler.

Mezun durumunda olan öğrenciler için geçerli durumlar, normal döneminde olan öğrenciler için geçerli değildir.

Yüz yüze staj yapmak isteyen mezun durumundaki öğrenciler, yukarıda da belirtildiği gibi önce 1. stajı tamamlayıp daha sonra 2. staj için başvuru yapabileceklerdir.