Duyurular

ÖNEMLİ NOT: Bahar dönemi içinde uzaktan staj yapmak isteyen 2. Öğretim öğrencileri, transkriptlerini ve uzaktan staj dilekçesinin imzalanmış ve taranmış halini pdf formatında ilgili komisyona e-posta yoluyla göndermelidirler. Eksik belge olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır ve e-posta dışında belge teslimi yapılmamalıdır.