Mekanizma Tekniği Not Yükseltme Sınavı 24.02.2021 Çarşamba saat 13:00'da aşağıda verilen Zoom id ve şifresi kullanılarak Uzaktan Denetimli olarak yapılacaktır. Zoom ID:913 0853 5495

Şifre: 272446