Duyurular


Bitirme ödevi bütünleme sunumları 15.02.2021 Pazartesi günü saat 13.00'da zoom üzerinden
 online denetimli ve gözetimli olarak yapılacaktır.

Bütünlemeye kalan öğrenciler sunumlara girecektir. 


Oturum Listeleri (Güncel Liste)

Sunumlar online olacağı için sunumları izlemek isteyen öğrenciler istedikleri oturama katılabilirler.


Listelerde ismi olmayan veya yanlış grupta olan öğrenciler Arş. Gör. Mehmet OĞUZHAN ile iletişime geçebilirler.