Yönetim

Yönetim
Ana Bilim Dalı Başkanı
2. Staj Komisyonu - Yönetim
1. Staj Komisyonu - Üretim
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Bölüm Kulüp Danışmanlıkları
Mezuniyet Komisyonu
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Altyapı Komisyonu
Öğrenci Komisyonu
Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu:
Dokümantasyon Komisyonu:
Seminer, Konferans ve Toplantı Düzenleme ve Koordinasyon Komisyonu:
İdari Personel