Yandal Program Yönergesi


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
 
  
Yasal Dayanak

 

Madde 1- Bu yönerge, 9 Temmuz 2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans veya lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, kendi birimleri içerisinde aynı puan türüyle öğrenci alan farklı programları yandal olarak seçmelerine olanak sağlamaktır. 

Yandal Programının Açılması

Madde 3-Yandal programı, ilgili birimlerin teklifi ve Senato'nun kararıyla açılır ve ilgili birim veya bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Bu programın yürütülmesine ilişkin özel esaslar, bölüm veya programların işbirliği ile belirlenir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4- İlgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda yandal uygulanacak prog-ramların öğrenci kontenjanlarını belirleyerek ilan ederler. Başvurular, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce ilgili her iki bölüm veya programa yapılır ve ilgili bölümlerin önerisi, birim yönetim kurulunun kararı ile yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar sonuçlandırılır. 
a- Lisans programı öğrencileri üçüncü veya beşinci yarıyılda, önlisans programı öğrencileri ise üçüncü yarıyılın başında yandal programına devam etmeğe başlarlar. 
b- Bir öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programındaki tüm kredili derslerini, genel not ortalaması en az 2.50 olacak şekilde başarmış olması gerekir. Ayrıca genel not ortalamasına katılmayan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı dil derslerini de başarmış olması gerekir. 
c- Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına veya hem yandal hem de çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

Yandal Programı

Madde 5-Yandal programına başvuran bir öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve yandalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, lisans öğrencisi en az 18 kredilik, önlisans öğrencisi ise en az 12 kredilik ders almak ve başarmak zorundadır.  
a-Yandal programı, öğrencinin anadalının dışında ayrı bir önlisans ve lisans programı değildir. Yandal programında alınan dersler öğrencinin anadal transkriptinde ayrıca gösterilir. 
b- Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti, yandal programından hiçbir şekilde etkilenmez. Öğrencinin yandal programına devamı anadaldaki genel not ortalamasının en az 2.00 olmasına bağlıdır.  
c-Yandal programına kabul edilen öğrencilerin eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili işlemleri anadal programı akademik danışmanları tarafından yürütülür.  
d-Yandal programına kabul edilen öğrencilerin hangi zorunlu, seçmeli ve ortak dersleri alacağı ilgili bölüm veya programlarca belirlenir ve yönetim kurulu kararıyla uygulanır.  
e- Başvurusu kabul edilen öğrenciler, anadal katkı payından ayrı olarak yandal öğrenci katkı payını bağlı olduğu birimin hesabına ayrıca öderler. Ek süreye kalan öğrenciler konuyla ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir.  
f-Anadal Programının bütün derslerini başarıyla tamamlayan, ancak henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere azami yasal öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, bu dersleri başarmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Ancak bu durumda olan öğrenciler hem anadal hem de yandal öğrenci katkı payını ödemek zorundadırlar.  
g- Herhangi bir nedenle anadaldan ilişkisi kesilen öğrencinin yandal ile de ilişkisi kesilir. 
h- Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. 
i-Yandal programından kendi isteği ile veya başarısızlığı nedeniyle ayrılan öğrenci başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Ancak varsa başarılı olduğu dersler anadal transkriptinde ayrıca gösterilir ama anadal mezuniyet kredisinin hesabında göz önüne alınamaz. 
k- Anadal programından izinli sayılan öğrenci yandal programından da izinli sayılır. 
l- Yandal programında iki yarıyıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir. 
m-Yandal programı ile ilgili koşulları süresi içinde sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Başarı

Madde 6- Öğrencinin başarıyla tamamladığı yandal-anadal, mezuniyet belgesi veya diplomasında açıkça gösterilir. 

Diğer Hükümler

Madde 7- Bu yönergede yer almayan konularda "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ve ilgili birimlerin yönergelerindeki hükümler uygulanır.

Yürürlülük ve Yürütme

Madde 8- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA BİLGİSAYAR YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİPLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

ME 205

MM 209

 

STRENGHT OF MAT.-I

MALZEME-I

TOPL.KREDİ:

 

3

3

6

 

0

0

0

 

3

3

6

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM212

MM 210

 

TERMODİNAMİK-I

 

3

 

0

 

3

 

TAKIM TEZGAHLARI

 

2

 

0

 

2

3

 

MALZEME –II

 

2

 

2

 

TOPL.KREDİ:

 

7

 

2

 

8

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 307

MM 303

MM 317

 

AKIŞKANLAR MEK.

 

3

 

0

 

3

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

9

 

0

 

9

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM306

MM318

MM310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI -I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA BİLGİSAYAR YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİPLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

ME 205

MM 209

 

STRENGHT OF MAT.-I

MALZEME-I

TOPL.KREDİ:

 

3

3

6

 

0

0

0

 

3

3

6

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM212

MM 210

 

TERMODİNAMİK-I

 

3

 

0

 

3

 

TAKIM TEZGAHLARI

 

2

 

0

 

2

3

 

MALZEME –II

 

2

 

2

 

TOPL.KREDİ:

 

7

 

2

 

8

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 307

MM 303

MM 317

 

AKIŞKANLAR MEK.

 

3

 

0

 

3

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

9

 

0

 

9

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM306

MM318

MM310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI -I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA ELEKTRONİK YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

ME 205

 

STRENGHT OF MAT.-I

TOPL.KREDİ:

 

3

3

 

0

0

 

3

3

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM212

MM210

 

TERMODİNAMİK-I

 

3

 

0

 

3

 

TAKIM TEZGAHLARI

 

2

 

0

 

2

3

 

MALZEME –II

 

2

 

2

 

TOPL.KREDİ:

 

7

 

2

 

8

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 307

MM 303

MM 317

 

AKIŞKANLAR MEK.

 

3

 

0

 

3

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

9

 

0

 

9

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM306

MM318

MM310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA ENDÜSTRİ YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİMĞRETİM PLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

ME 205

 

STRENGHT OF MAT.-I

TOPL.KREDİ:

 

3

3

 

0

0

 

3

3

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM210

 

TERMODİNAMİK-I

MALZEME –II

 

3

2

 

0

2

 

3

3

 

TOPL.KREDİ:

 

5

 

2

 

6

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 307

MM 303

 

AKIŞKANLAR MEK.

 

3

 

0

 

3

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

6

 

TOPL.KREDİ:

 

6

 

0

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM306

MM318

MM310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA –GIDA YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

ME 205

 

STRENGHT OF MAT.-I

TOPL.KREDİ:

 

3

3

 

0

0

 

3

3

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM212

MM210

 

TAKIM TEZGAHLARI

 

2

 

0

 

2

3

 

MALZEME –II

 

2

 

2

 

TOPL.KREDİ:

 

4

 

2

 

5

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 307

MM 303

MM 317

 

AKIŞKANLAR MEK.

 

3

 

0

 

3

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

9

 

0

 

9

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM306

MM318

MM310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA –İNŞAAT YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 111

MM 209

 

TEKNİK RESİM-I

MALZEME-I

 

2

3

 

2

0

 

3

3

 

TOPL.AM

 

5

 

2

 

6

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM210

MM 212

 

TERMODİNAMİK-I

MALZEME –II

 

3

2

 

0

2

 

3

3

 

TAKIM TEZGAHLARI

 

2

 

0

 

2

8

 

TOPL.KREDİ:

 

7

 

2

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 303

MM 317

 

MAKİNA ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

3

6

 

TOPL.KREDİ:

 

6

 

0

VI. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 306

MM 318

MM 310

 

MOTORLAR-I

 

2

 

0

 

2

 

MAKİNA TEORİSİ

 

3

 

0

 

3

3

 

ISI GEÇİŞİ

 

3

 

0

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

0

 

8

VII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 401

 

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-I TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

VIII. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 404

 

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

E GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ

MAKİNA TASARIM VE UYGULAMALARI-II TOPLAM

 

2

2

0

4

 

0

0

3

3

 

2

2

2

6

MAKİNMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA –JEODEZİ VE FOTOG. YANDAL PROGRAMI 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

III. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 111

ME 205

MM 209

 

TEKNİK RESİM-I

STRENGTH OF MATERIALS-I MALZEME-I

 

2

3

3

 

2

0

0

 

3

3

3

 

TOPL.AM

 

8

 

2

 

9

IV. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 208

MM 210

ME 206

 

TERMODİNAMİK-I

 

3

 

0

 

3

 

MALZEME-II

 

2

 

2

 

3

 

STRENGTH OF MATERIALS-II

 

3

 

0

 

3

9

 

TOPL.KREDİ:

 

8

 

2

V. YARIYIL

 

KODU

 

DERSİN ADI

 

T

 

P

 

K

 

MM 303

MM 317

MM 307

 

MAKİNE ELEMANLARI-I

 

3

 

0

 

3

 

GENEL İMAUSULLE

 

3

 

0

 

3