Program Yeterlilikleri

1- Mühendislik konularında matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.


2- Bir problemi saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.


3- Bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olur.


4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerisine sahip olur.


5- Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerine sahip olur.


6- Takım çalışmasına yatkınlık becerisine sahip olur.


7- Bireysel çalışma becerisine sahip olur.


8- Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerisine sahip olur.


9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.


10- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile hukuksal konularda bilgiye sahip olur.


11- Yönetsel becerilere (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb) sahip olur.


12- Zamanı en iyi şekilde kullanma becerisine sahip olur.


13- Alışılmışın dışında yollar bulabilme becerisine sahip olur.


14- Yönetim becerisi, mesleki özgüven ve inisiyatif alabilme özelliklerine sahip olur.


15- Problemlere çözümler getirirken ulusal çıkarları gözetir.