Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Makine Mühendisi ünvanını alırlar.


Bir öğrencinin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.