Eğitim Planı(Ph.D.)
Doktora programı, ilgili alanda uzmanlaşmayı sağlamak ve öğrencileri bağımsız mesleki çalışma yapabilmeleri için gerekli yetenek ve becerilerle donatmak olan üçüncü düzey akademik çalışmadır. Yüksek lisansını tamamlamış olanlar için tüm doktora programları en az 21 krediden oluşur. Yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora öğrenimine başlamak mümkün olabilmektedir. Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ den en az 70 ve lisans mezuniyet ortalamasının en az %75, (bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00) olması şartı aranır. Direkt doktora programında en az 42 kredilik ders alma zorunluluğu bulunmaktadır. Doktora yapan öğrenciye “doktor” ünvanı verilir. Lisansüstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülür.


Dosyayı indirmek için tıklayınız
Click for download!