Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bilim ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak ülkeler arasındaki sınırların adeta sembolik hale gelmesiyle; ulusal kültürün, ekonominin, bilimin ve sosyal yaşamın etkilenmesi, dolayısıyla değişime uğraması kaçınılmaz hala gelmiştir. Bu etkileşimin doğal sonucu olan yüksek rekabet; özellikle yüksek öğretimde, araştırma-geliştirme etkinliklerinde ve beklenen çıktı olarak ileri teknoloji düzeyinde atılımı zorunlu hale getiren başlıca unsur konumundadır.


Fakültemiz tarihinin başlangıcı olan 1977-1978 döneminde eğitim öğretim hayatına başlayan Makina Mühendisliği Bölümünde, uluslar arası standart koşullarda lisans ve lisansüstü programlarıyla verilen eğitim-öğretimin amacı, mühendis, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeye yönelik gereken katkıyı sağlamaktır.


Uygarlığının gelişiminde başlıca paya sahip olan Makina Mühendisliği geniş bir ilgi alanına sahip olup, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini koruyacak mesleklerden biridir.


Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla bilimsel yetkinliğini kanıtlamış akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkı yapması beklenen öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen özgün bilimin ve teknolojinin esasını oluşturacak altyapıyı kurmaktır.


Üniversitemizin ve Fakültemizin gelişmiş eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama imkanlarını kullanarak, yetkin akademik kadronun teorik ve uygulama esaslı bilimsel katkısıyla, etik değerlere sahip,  bilgi çağını yakalayan mühendis ve araştırmacıların kaynağı olan Makine Mühendisliği Bölümü olmak dileği ile…


Saygılarımla,

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı