Projects

# Project Supporter Project No Project Title Project Executives Project Completion Date
1 BAP FYL-2017-7285 Buzda enerji depolama sistemlerinde kullanılan kapsüllerin ısıl performansının sayısal olarak incelenmesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Continuing
PBY : 2017
2 KOSGEB Gizli ısıl enerji depolama kabiliyetine sahip, donmayan, uzun ömürlü sıcak su depolama sisteminin tasarımı ve prototip geliştirilmesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Continuing
PBY : 2017
3 TÜBİTAK 1919B011603242 Disease and Length Analysis in Field Plants Using Unmanned Aerial Vehicle Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Ahmet Ersin YAPAR
Continuing
PBY : 2017
4 BAP FDK-2016-6316 Bir Buz Depolama Sisteminin Termoekonomik İncelenmesi ve Optimizasyonu Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Res.Asst.
Asst. Prof. Doğan ERDEMİR
Continuing
PBY : 2016
5 BAP FBA-2016-6824 Grafen Oksit ve Titanyum Oksit Nanopartiküllerinin Su Baz Akışkanına Karıştırılması Yoluyla Boru İçi Akışta Isı Transferi İyileştirilmesinin Deneysel ve Numerik Olarak Araştırılması Project Manager
Prof. Veysel ÖZCEYHAN
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Continuing
PBY : 2016
6 SAN TEZ STZ- 1138-1 MgB2 Superconductor Cable Fabrication and Electro Magnet Design Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Continuing
PBY : 2016
7 TÜBİTAK 5150054 ISIPAYÖLÇER CİHAZI PROTOTİP ÜRETİMİ VE PAY DAĞILIMI YAZILIM Project Manager
Öğrt. Gör. Ulvi Dağdelen
Res.Asst.
Res. Assist. Toygun DAĞDEVİR
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Continuing
PBY : 2016
8 BAP FYL-2016-6647 Dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve analizi Project Manager
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
Continuing
PBY : 2016
9 BAP FDK-2015-6265 Investigation of the Availability of Al-Ceramic Core Layer Composite Material with Steel Sheath Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Res. Assist. Abdullah GÖÇER
Continuing
PBY : 2015
10 BAP FYL-2015-5740 Boru içi akışta üçgen kesitli iç elemanların ısı transferi üzerine olan etkisinin incelenmesi Project Manager
Prof. Veysel ÖZCEYHAN
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
2015 - 2016
11 0358.TGSD.2015 Yerli ve Yeni Teknolojili Oksijen Satürasyon Cihazı Geliştirilmesi Project Manager
Asst. Prof. Doğan ERDEMİR
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
2015 - 2016
12 BAP Güdümlü FBG-2015-5732 New Technologies And Material Development On Distance Education Project Manager
Prof.Dr. Veysel ASLANTAŞ
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
Res.Asst.
Prof.Dr. Sultan TAŞCI
2015 - 2017
13 BAP FYL-2015-5735 Katmanlı Kompozit Plakalar ile Desteklenmiş Nomex Bal Peteği Sandviç Yapıların Düşük Hızlı Darbe Davranışının İncelenmesi Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Res. Assist. Muhsin ALÇI
2015 - 2016
14 BAP FCD-2015-5162 Experimental Dynamic Analysis and Oscillation Control of Suspension Type Brake Systems under Different Motion Conditions Project Manager
Prof.Dr. Şahin YILDIRIM
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
Res.Asst.
Öğr.Gör. Emir ESİM
2015 - 2017
15 TÜBİTAK 1003 An Investigation of the Effect of Alternative Fueled CAI on Hybrid Motor Design and Emissions Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2015 - 2016
16 BAP FYL-2014-5503 ---------- Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Emin BORLU
2015 - 2016
17 BAP 5008 PV PANEL DESIGN AND APPLICATION OF PORTABLE SOLAR FOLLOW-UP SYSTEM Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Mustafa EKİNCİ
2015 - 2016
18 BAP FBS-2014-5418 V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Sempozyum Düzenleme Projesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
2014 - 2015
19 TÜBİTAK 2237 Engineering Science Research Project Preparation and Exercising Education Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Prof. S. Orhan AKANSU
2014 - 2014
20 BAP FOA-2014-4997 Characterization of the production, microstructure and mechanical properties of the Fe-matrix reinforced B-B4C reinforced functional graded composite Res.Asst.
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Continuing
PBY : 2014
21 BAP FCD-2014-5163 Design, Prototype Implementation And Control of Intelligent Railway Level Crossing Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
Res.Asst.
Res. Assist. Çağlar SEVİM
Res.Asst.
Prof.Dr.Şahin YILDIRIM
2014 - 2016
22 BAP FOA-2014-4997 Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, iç yapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu Project Manager
Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
Continuing
PBY : 2014
23 BAP FYL-2013-4729 Investigations on Ballistic Performance of Honeycomb Sandwich Structures Reinforced by Functionally Graded Plates Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Res. Assist. Kemal ARSLAN
2013 - 2015
24 TÜBİTAK 112M780 DEVELOPMENT OF MAGNESIUM BASED NANOCOMPOSITE MATERIALS WITH MIXTURE DESIGN APPROACH AND OPTIMIZATION OF MATERIAL PROPERTIES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2013 - 2015
25 BAP FOA-2013-4400 Investigation of the effect of Al-Cu Alloy Ag, Sn and Zn addition and mechanical, metallurgical and electrical properties of cold plastic forming Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Continuing
PBY : 2013
26 BAP FDA-2013-4599 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
Res.Asst.
Res. Assist. Kemal ARSLAN
2013 - 2015
27 TÜBİTAK 103M101 Investigation of the Effect of Alternative Fueled CAI (Controlled Auto Ignition) on Hybrid Motor Design and Emissions Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
Res.Asst.
Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN
Res.Asst.
Prof.Dr. KADİR AYDIN
2013 - 2015
28 TÜBİTAK 112M917 Nonlinear Mechanical Analyses of Functionally Graded Sandwich Plates under Ballistic Impact Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
2013 - 2015
29 BAP FBY-12-3947 Experimental Investigation of Methane-CO2-H2 Mixtures in Internal Combustion Engines Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Mustafa UYSAL
2013 - 2014
30 BAP FBY-12-4115 Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, İkinci Kanun Değerlendirilmesi ve YSA Modellemesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Res.Asst.
Asst. Prof. Doğan ERDEMİR
2012 - 2015
31 BAP FBA-10-2967 Bir boru içerisine cidardan ayrık olarak yerleştirilen şerit elemanların ısı transferi ve basınç düşümüne etkisinin araştırılması Project Manager
Assoc. Prof. Sibel GÜNEŞ
Res.Asst.
Asst. Prof. Doğan ERDEMİR
2012 - 2013
32 BAP FBY-12-4009 Optimization in terms of surface quality of high speed processing parameters Res.Asst.
Res. Assist. Mustafa HAMAMCI
2012 - 2013
33 BAP FBY-12-3930 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Yamuk Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve İz Bölgesinde Meydana Gelen Girdapların Araştırılması Res.Asst.
Asst. Prof. Doğan ERDEMİR
2012 - 2014
34 UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, Preparation Applicaition Report Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2012 - 2013
35 BAP FBY-11-3690 Düşük Hızlı Darbe Yüklemesi Altında Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışlarının Incelenmesi Project Manager
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
2012 - 2013
36 BAP FBA-10-3256 Experimental Investigation of the Effect of Biogas-Hydrogen Mixture Gas on Performance and Emissions of a Spark-ignited Engine Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
2012 - 2014
37 BAP FBY-9-1141 INVESTIGATION OF ABRASION BEHAVIORS OF PLASMA-ALIGNED ALUMINUM ALLOYS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011 - 2013
38 Design and manufacture of cooling assisted mechanical alloying unit Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2011 - 2013
39 UNİDO 15002594 Car Project working by Hydrogen and Hythane Fuel Project Manager
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Res.Asst.
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2011 - 2013
40 BAP FBY-09-870 Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz Tek Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Asst. Prof. Munise Didem DEMİRBAŞ
2011 - 2012
41 UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, SEC-2 Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2010 - 2011
42 BAP FBY-09-853 INVESTIGATION OF BASIC CHARACTERISTICS OF THIN FILMS PREPARED BY PVD COATING TECHNIQUE IN BIOMEDICAL APPLICATIONS Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2009 - 2011
43 BAP FBY-09-667 INVESTIGATION ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINUM CERAMIC REINFORCED COMPOSITES OF MIXED EXTRUSION PROCESS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2009 - 2011
44 TÜBİTAK 108M562 INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF CERAMIC EXTRUSION PROCESSING ON THE STRUCTURE, MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINARY CERAMIC REINFORCED COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2012
45 BAP FBY-09-852 TI-6AL-4V ALLOWING AND ABILITIES OF CORROSION STABILIZATION Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
Continuing
PBY : 2009
46 BAP FBY-09-669 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MIRACULAR EXTRUSION PROCESSES ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINARY CERAMIC REINFORCED COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2011
47 BAP FBD-09-668 THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ALUMINUM BASED CERAMIC REINFORCED COMPOSITES ON MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE EXTRUSION PROCESS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2009 - 2013
48 BAP FBY-09-854 THE EFFECT OF THE ENGINE PARTS ON THE ABRASION PERFORMANCE OF THE COATINGS OBTAINED BY REACTIVE DC MAGNETRON SLING TECHNIQUE Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2009 - 2010
49 BAP FBY-9-1122 Investigation of wear behaviors of PVD coated hot work tool steel in dry and abrasive reinforced grease conditions Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2009 - 2010
50 BAP FBY-09-1141 UPGRADING OF ALUMINUM ALLOYS WITH PLASMA SURFACE PROCESSING AND ABRASION RESISTANCE Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2011
51 SAN TEZ Optimum design and automation of flexible production line Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
2009 - 2011
52 UNDP-GAP Regional Development Agency RE and EE Project Development, SEC-1 Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2009 - 2011
53 BAP FBY-09-767 Dynamic Analysis and Analysis of Vibration Characteristic of Planar Crank-Connecting Mechanism with Flexible Members and Joint Space Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2009 - 2011
54 BAP FBY-09-827 Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Lineer Olmayan Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2009 - 2011
55 TÜBİTAK 106M469 Güneş enerjili sıcak su depolama tankında tank içerisine engel yerleştirilmesinin sıcaklık tabakalaşması üzerine etkilerinin sayısal ve deneysel incelenmesi Res.Asst.
Prof. Necdet ALTUNTOP
2009 - 2013
56 BAP 1750 Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş T Bağlantılarin Modal Analizi Ve Titreşim Kontrolü Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2009 - 2010
57 BAP FBD-09-881 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme Bağlantıların Düşük Hızlı Darbe Davranışları Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2009 - 2011
58 BAP FBA-08-534 INVESTIGATION OF THERMO-MECHANIC BEHAVIORS UNDER HIGH SPEED RELEASE LOADS OF FUNCTIONAL STOOTHED COMPOSITE PLATES Res.Asst.
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2008 - 2011
59 BAP B 534 Investigation of deformation behaviors under high speed impact loads of functionally graded composite plates , BAP Research Project Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2008 - 2010
60 TÜBİTAK Investigation of Coating and Coating Properties of Ti6Al4V Alloy Used in Dental Implant Base for Aesthetic Purposes by Colored Sol-Gel Thin Films Res.Asst.
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2008 - 2010
61 BAP FBA-08-457 BİR KANAL İÇERİSİNE ARDIŞIK OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÜÇGEN KESİTLİ KÜT CİSİMLERİN ETKİLEŞİMLERİ İLE İZ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GİRDAPLARIN GÖZLEMLENMESİ Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2008 - 2010
62 BAP FBA-07-06 Experimental Investigation of the Effects of Parameters such as Joint Space and Flexibility on the Kinematics and Dynamics of Mechanisms Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2008 - 2010
63 BAP FBA-07-22 Design of a New System for Wastewater Treatment and Experimental Application Project Manager
Assoc. Prof. Hamdi TAPLAK
Res.Asst.
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BİLGİL
Res.Asst.
Öğr.Gör.Ergün YEŞİLYURT
2008 - 2013
64 BAP FBT-06-31 Application of Hydrogen-Natural Gas Mixture to Internal Combustion Engines Project Manager
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Res.Asst.
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2008 - 2010
65 TÜBİTAK 107M142 Statik ve Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların ve Silindirik Kabukların Lineer Olmayan Termo-Mekanik Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2008 - 2010
66 TÜBİTAK 106M0621 INVESTIGATION ON THE USABILITY OF METAL MATRIX COMPOSITES AS A MATERIAL FOR AUTOMOTIVE CEMENT MANUFACTURING Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2007 - 2009
67 BAP FBT-07-78 DETERMINATION OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF ALUMINUM BASED FOAM METAL MATERIALS PRODUCED Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2010
68 BAP FBT-07-56 THE EFFECTS OF PULSE PLASMA CRYSTALLINE PARAMETERS ON SURFACE AND SURFACE CHARACTERISTICS OF HOT WORK TEAM STEELS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2010
69 BAP FBT07-55 THE INVESTIGATION OF PRODUCTION AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITED FINISHED MACHINE ELEMENTS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2011
70 BAP FBT-07-50 OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF HARD CERAMIC CONSTRUCTIONS WITH PHYSICAL STEAM RECOVERY METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2007 - 2010
71 DPT DPT-07-01 Mechatronics Engineering Department Industrial Technology Research, Application and Training Center Infrastructure Project Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
2007 - 2009
72 BAP FBA-07-05 Şekil Hafızalı Alaşımların Lineer Olmayan Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2010
73 BAP FBT-07-53 Theoretical and Computer Aided Analysis of the Effects of non-modeled Mechanical Parameters on Mechanisms at High Speed, Strengthened Mechanism Design Approaches Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2007 - 2009
74 TÜBİTAK 107M508 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Üçgen Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Isı Transferi İyileştirmesinin Araştırılması Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2007 - 2009
75 BAP 1641 Temas Yüklerinin Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirlerinin Araştıriıması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
2007 - 2009
76 TÜBİTAK 1001 Application of Hydrogen Fuel in Internal Combustion Engines Project Manager
Prof. S. Orhan AKANSU
Res.Asst.
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2007 - 2009
77 BAP 1600 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Tabakalı Kompozit Bindirme Bağlantıların Lineer Serbest Titreşim ve Elastik Gerilme Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2008
78 TÜBİTAK 106M020 Metal matrisli kompozitlerin yüzeylerinde temas yüklerinin neden olduğu gerilme ve deformasyonlarda malzeme özelliklerinin tesirinin araştırılması ve optimum yapının elde edilmesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2009
79 BAP FBT-06-59 Combination of copper and brass pipe dual material groups with friction mixing welding method Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2006 - 2007
80 BAP Güdümlü Establishment of Laboratory for the Analysis of Vibration and Noise Measurements for Research and Industrial Purposes Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
2006 - 2009
81 BAP 1540 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Fiber Destekli Kompozit Bindirme Bağlantılarının Hasar Bölgesi Modeline Bağlı Optimum Tasarımı Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2006 - 2007
82 BAP FBT-05-19 THE EFFECTS OF MICROSTRUCTURE, MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PLASMA NITRIDE ON GLOBAL GRAPHITE BULK BARRIERS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2005 - 2007
83 TÜBİTAK 105M032 Experimental Analysis of Mechanical Behavior of Rapid Repression with a Robotic Manipulation Process Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
2005 - 2007
84 BAP 05-AY-03 SURFACE PROPERTIES OF THE COATINGS OBTAINED BY THE REAGENT MAGNETRON SPRAYING (SPUTTERING) TECHNIQUE IN PVD METHODS AND THE INVESTIGATION OF THE ADHESION RESISTANCE TO THE DRAWING TEST METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2005 - 2006
85 TÜBİTAK 106M142 (MAG-HD-1) An Investigation of the Inner Hole in the Inner Hole Used in MVS Yarn Bending Machines Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2005 - 2007
86 BAP 05-AY-02 Establishment of AR-GE and Industrial Purpose PVD Coating System Laboratories Res.Asst.
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2005 - 2006
87 DPT DPT-05-05 System Design Based on Reactive Magnetron Sputtering from PVD Methods Obtaining Hard Ceramic Coatings, Investigation of Surface Structures and Tribological Behavior Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2005 - 2007
88 TÜBİTAK 106M020 Investigation of Material Properties and Obtaining of Optimum Design in Stress and Deformation Caused by Contact Loads on the Surfaces of Metal Matrix Composites Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2005 - 2007
89 DPT Design, Manufacturing and Control of Multifunctional Robotic Flexible Manufacturing System Project Manager
Yrd.Doç.Dr. Mustafa SOYLAK
Res.Asst.
Prof. İbrahim UZMAY
2005 - 2007
90 BAP FBT-05-20 Joint Manipulation and Control of Three Degree-of-Freedom Planar Work Table and Mobile Scara Robot Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2005 - 2007
91 BAP FBA-03-37 Multi Degree of Freedom Prosthetics Hand Design, Manufacturing and Control Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2005 - 2007
92 BAP FBA-04-09 PRODUCTION OF ALUMINUM BASED, PARTICLE AND FIBER REINFORCED METAL MATRIX COMPOSITES BY PRESSURIZED CASTING METHOD AND INVESTIGATION OF BALLISTIC PERFORMANCE Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2004 - 2005
93 BAP FBT-04-49 Investigation of friction-mixing welding properties of aluminum alloy materials Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2004 - 2005
94 BAP FBT-04-23 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ABRASION BEHAVIORS OF TIN-COATED HIGH SPEED STEELS WITH PVD METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2004 - 2005
95 BAP FBA-04-09 Manufacture of aluminum-based, particle and fiber reinforced metal matrix composites by pressure casting method and examination of ballistic performance , BAP Research Project Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2004 - 2006
96 BAP FBA-04-15 Kinematic Analysis and Simulation of Eccentric Crank-SliderMechanism Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
2004 - 2006
97 DPT DPT-05-07 Design and Simulation of Dynamic Analysis of a Single Cylinder Motor Constituted by Exanterial Crank Connective Mechanism and Production of Prototype Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
2004 - 2006
98 BAP FBA-03-28 TÜRBÜLATÖRÜN KAZAN VERİMİ VE KAPASİTESİNE VE BACA GAZI EMÜSYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2004 - 2007
99 BAP FBT-03-32 Çok Katmanlı Yada Fonksiyonel Olarak Kademelendirilmiş Kompozit Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Prof. Zeynep Gül APALAK
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
2004 - 2007
100 BAP FBA-03-26 Obtaining Hard Ceramic Surface Coatings from PVD Methods by Reactive Magnetron Sputtering Technique, Investigation of Surface Structures and Tribological Behavior Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2003 - 2007
101 DPT DPT-03-02 INDUSTRIAL PURPOSE NICKELING UNIT DESIGN AND MANUFACTURING Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2003 - 2006
102 BAP 02-022-1 Investigation of Mold Friction Wear Properties in Hot Extrusion of Al / SiCp Composites and Improvement of Production Technique Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2002 - 2005
103 BAP 02-022-1 INVESTIGATION OF FRICTION, WEAR PROPERTIES AND DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNIQUE IN A HOT EXTRUSION OF AL / SİCP COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2002 - 2005
104 BAP 02-012-5 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme ve Ankastre Bağlantılarin Elastik-Plastik Analizi ve Tasarımı Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2002 - 2004
105 BAP FBA-08-534 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Kompozit Plakaların Yüksek Hızlı Çarpma Yükleri Altında Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2000 - 2010
106 DPT 001 Erciyes Güneş Evinin İnşası ve Isıl Performansının Geliştirimesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
1994 - 1996
107 DPT DPT(SPB/P-51/2.5.10-5-YL-555) Ion Surface Finishing System Design and Establishment Res.Asst.
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
1990 - 1991