Projects

# Project Supporter Project No Project Title Project Executives Project Completion Date
1 TÜBİTAK 1919B011603242 Disease and Length Analysis in Field Plants Using Unmanned Aerial Vehicle Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Ahmet Ersin YAPAR
Continuing
PBY : 2017
2 TÜBİTAK 5150054 ISIPAYÖLÇER CİHAZI PROTOTİP ÜRETİMİ VE PAY DAĞILIMI YAZILIM Project Manager
Öğrt. Gör. Ulvi Dağdelen
Res.Asst.
Res. Assist. Toygun DAĞDEVİR
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Continuing
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 1003 An Investigation of the Effect of Alternative Fueled CAI on Hybrid Motor Design and Emissions Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2015 - 2016
4 TÜBİTAK 2237 Engineering Science Research Project Preparation and Exercising Education Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Prof. S. Orhan AKANSU
2014 - 2014
5 TÜBİTAK 112M780 DEVELOPMENT OF MAGNESIUM BASED NANOCOMPOSITE MATERIALS WITH MIXTURE DESIGN APPROACH AND OPTIMIZATION OF MATERIAL PROPERTIES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2013 - 2015
6 TÜBİTAK 103M101 Investigation of the Effect of Alternative Fueled CAI (Controlled Auto Ignition) on Hybrid Motor Design and Emissions Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
Res.Asst.
Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN
Res.Asst.
Prof.Dr. KADİR AYDIN
2013 - 2015
7 TÜBİTAK 112M917 Nonlinear Mechanical Analyses of Functionally Graded Sandwich Plates under Ballistic Impact Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
2013 - 2015
8 TÜBİTAK 108M562 INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF CERAMIC EXTRUSION PROCESSING ON THE STRUCTURE, MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINARY CERAMIC REINFORCED COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2012
9 TÜBİTAK 106M469 Güneş enerjili sıcak su depolama tankında tank içerisine engel yerleştirilmesinin sıcaklık tabakalaşması üzerine etkilerinin sayısal ve deneysel incelenmesi Res.Asst.
Prof. Necdet ALTUNTOP
2009 - 2013
10 TÜBİTAK Investigation of Coating and Coating Properties of Ti6Al4V Alloy Used in Dental Implant Base for Aesthetic Purposes by Colored Sol-Gel Thin Films Res.Asst.
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2008 - 2010
11 TÜBİTAK 107M142 Statik ve Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların ve Silindirik Kabukların Lineer Olmayan Termo-Mekanik Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2008 - 2010
12 TÜBİTAK 106M0621 INVESTIGATION ON THE USABILITY OF METAL MATRIX COMPOSITES AS A MATERIAL FOR AUTOMOTIVE CEMENT MANUFACTURING Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2007 - 2009
13 TÜBİTAK 107M508 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Üçgen Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Isı Transferi İyileştirmesinin Araştırılması Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2007 - 2009
14 TÜBİTAK 1001 Application of Hydrogen Fuel in Internal Combustion Engines Project Manager
Prof. S. Orhan AKANSU
Res.Asst.
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2007 - 2009
15 TÜBİTAK 106M020 Metal matrisli kompozitlerin yüzeylerinde temas yüklerinin neden olduğu gerilme ve deformasyonlarda malzeme özelliklerinin tesirinin araştırılması ve optimum yapının elde edilmesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2009
16 TÜBİTAK 105M032 Experimental Analysis of Mechanical Behavior of Rapid Repression with a Robotic Manipulation Process Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
2005 - 2007
17 TÜBİTAK 106M142 (MAG-HD-1) An Investigation of the Inner Hole in the Inner Hole Used in MVS Yarn Bending Machines Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2005 - 2007
18 TÜBİTAK 106M020 Investigation of Material Properties and Obtaining of Optimum Design in Stress and Deformation Caused by Contact Loads on the Surfaces of Metal Matrix Composites Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2005 - 2007