Projects

# Project Supporter Project No Project Title Project Executives Project Completion Date
1 BAP FYL-2017-7285 Buzda enerji depolama sistemlerinde kullanılan kapsüllerin ısıl performansının sayısal olarak incelenmesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Continuing
PBY : 2017
2 BAP FDK-2016-6316 Bir Buz Depolama Sisteminin Termoekonomik İncelenmesi ve Optimizasyonu Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Res.Asst.
Res. Assist., PhD Doğan ERDEMİR
Continuing
PBY : 2016
3 BAP FBA-2016-6824 Grafen Oksit ve Titanyum Oksit Nanopartiküllerinin Su Baz Akışkanına Karıştırılması Yoluyla Boru İçi Akışta Isı Transferi İyileştirilmesinin Deneysel ve Numerik Olarak Araştırılması Project Manager
Prof. Veysel ÖZCEYHAN
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Continuing
PBY : 2016
4 BAP FYL-2016-6647 Dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve analizi Project Manager
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
Continuing
PBY : 2016
5 BAP FDK-2015-6265 Investigation of the Availability of Al-Ceramic Core Layer Composite Material with Steel Sheath Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Res. Assist. Abdullah GÖÇER
Continuing
PBY : 2015
6 BAP FYL-2015-5740 Boru içi akışta üçgen kesitli iç elemanların ısı transferi üzerine olan etkisinin incelenmesi Project Manager
Prof. Veysel ÖZCEYHAN
Res.Asst.
Res. Assist. Orhan KEKLİKCİOĞLU
2016
7 BAP FYL-2015-5735 Katmanlı Kompozit Plakalar ile Desteklenmiş Nomex Bal Peteği Sandviç Yapıların Düşük Hızlı Darbe Davranışının İncelenmesi Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Res. Assist. Muhsin ALÇI
2016
8 BAP FCD-2015-5162 Experimental Dynamic Analysis and Oscillation Control of Suspension Type Brake Systems under Different Motion Conditions Project Manager
Prof.Dr. Şahin YILDIRIM
Res.Asst.
Asst. Prof. Şükrü SU
Res.Asst.
Öğr.Gör. Emir ESİM
2017
9 BAP FYL-2014-5503 ---------- Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Emin BORLU
2016
10 BAP 5008 PV PANEL DESIGN AND APPLICATION OF PORTABLE SOLAR FOLLOW-UP SYSTEM Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Mustafa EKİNCİ
2016
11 BAP FBS-2014-5418 V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Sempozyum Düzenleme Projesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
2015
12 BAP FOA-2014-4997 Characterization of the production, microstructure and mechanical properties of the Fe-matrix reinforced B-B4C reinforced functional graded composite Res.Asst.
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Continuing
PBY : 2014
13 BAP FCD-2014-5163 Design, Prototype Implementation And Control of Intelligent Railway Level Crossing Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
Res.Asst.
Res. Assist. Çağlar SEVİM
Res.Asst.
Prof.Dr.Şahin YILDIRIM
2016
14 BAP FOA-2014-4997 Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, iç yapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu Project Manager
Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
Continuing
PBY : 2014
15 BAP FYL-2013-4729 Investigations on Ballistic Performance of Honeycomb Sandwich Structures Reinforced by Functionally Graded Plates Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Res. Assist. Kemal ARSLAN
2015
16 BAP FOA-2013-4400 Investigation of the effect of Al-Cu Alloy Ag, Sn and Zn addition and mechanical, metallurgical and electrical properties of cold plastic forming Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Continuing
PBY : 2013
17 BAP FDA-2013-4599 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
Res.Asst.
Res. Assist. Kemal ARSLAN
2015
18 BAP FBY-12-3947 Experimental Investigation of Methane-CO2-H2 Mixtures in Internal Combustion Engines Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Mustafa UYSAL
2014
19 BAP FBY-12-4115 Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, İkinci Kanun Değerlendirilmesi ve YSA Modellemesi Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
Res.Asst.
Res. Assist., PhD Doğan ERDEMİR
2015
20 BAP FBA-10-2967 Bir boru içerisine cidardan ayrık olarak yerleştirilen şerit elemanların ısı transferi ve basınç düşümüne etkisinin araştırılması Project Manager
Assoc. Prof. Sibel GÜNEŞ
Res.Asst.
Res. Assist., PhD Doğan ERDEMİR
2013
21 BAP FBY-12-4009 Optimization in terms of surface quality of high speed processing parameters Res.Asst.
Res. Assist. Mustafa HAMAMCI
2013
22 BAP FBY-12-3930 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Yamuk Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve İz Bölgesinde Meydana Gelen Girdapların Araştırılması Res.Asst.
Res. Assist., PhD Doğan ERDEMİR
2014
23 BAP FBA-10-3256 Experimental Investigation of the Effect of Biogas-Hydrogen Mixture Gas on Performance and Emissions of a Spark-ignited Engine Project Manager
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Res.Asst.
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
2014
24 BAP FBY-11-3690 Düşük Hızlı Darbe Yüklemesi Altında Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışlarının Incelenmesi Project Manager
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
2013
25 BAP FBY-9-1141 INVESTIGATION OF ABRASION BEHAVIORS OF PLASMA-ALIGNED ALUMINUM ALLOYS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2013
26 BAP FBY-09-870 Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz Tek Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Asst. Prof. Munise Didem DEMİRBAŞ
2012
27 BAP FBY-09-853 INVESTIGATION OF BASIC CHARACTERISTICS OF THIN FILMS PREPARED BY PVD COATING TECHNIQUE IN BIOMEDICAL APPLICATIONS Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2011
28 BAP FBY-09-667 INVESTIGATION ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINUM CERAMIC REINFORCED COMPOSITES OF MIXED EXTRUSION PROCESS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2011
29 BAP FBD-09-668 THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ALUMINUM BASED CERAMIC REINFORCED COMPOSITES ON MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE EXTRUSION PROCESS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2013
30 BAP FBY-09-669 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MIRACULAR EXTRUSION PROCESSES ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINARY CERAMIC REINFORCED COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011
31 BAP FBY-09-852 TI-6AL-4V ALLOWING AND ABILITIES OF CORROSION STABILIZATION Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
Continuing
PBY : 2009
32 BAP FBY-9-1122 Investigation of wear behaviors of PVD coated hot work tool steel in dry and abrasive reinforced grease conditions Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2010
33 BAP FBY-09-854 THE EFFECT OF THE ENGINE PARTS ON THE ABRASION PERFORMANCE OF THE COATINGS OBTAINED BY REACTIVE DC MAGNETRON SLING TECHNIQUE Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2010
34 BAP FBY-09-1141 UPGRADING OF ALUMINUM ALLOYS WITH PLASMA SURFACE PROCESSING AND ABRASION RESISTANCE Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011
35 BAP FBY-09-767 Dynamic Analysis and Analysis of Vibration Characteristic of Planar Crank-Connecting Mechanism with Flexible Members and Joint Space Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2011
36 BAP FBY-09-827 Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Lineer Olmayan Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2011
37 BAP FBD-09-881 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme Bağlantıların Düşük Hızlı Darbe Davranışları Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2011
38 BAP 1750 Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş T Bağlantılarin Modal Analizi Ve Titreşim Kontrolü Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2010
39 BAP FBA-08-534 INVESTIGATION OF THERMO-MECHANIC BEHAVIORS UNDER HIGH SPEED RELEASE LOADS OF FUNCTIONAL STOOTHED COMPOSITE PLATES Res.Asst.
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011
40 BAP B 534 Investigation of deformation behaviors under high speed impact loads of functionally graded composite plates , BAP Research Project Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2010
41 BAP FBA-08-457 BİR KANAL İÇERİSİNE ARDIŞIK OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÜÇGEN KESİTLİ KÜT CİSİMLERİN ETKİLEŞİMLERİ İLE İZ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GİRDAPLARIN GÖZLEMLENMESİ Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2010
42 BAP FBA-07-06 Experimental Investigation of the Effects of Parameters such as Joint Space and Flexibility on the Kinematics and Dynamics of Mechanisms Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2010
43 BAP FBA-07-22 Design of a New System for Wastewater Treatment and Experimental Application Project Manager
Assoc. Prof. Hamdi TAPLAK
Res.Asst.
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BİLGİL
Res.Asst.
Öğr.Gör.Ergün YEŞİLYURT
2013
44 BAP FBT-06-31 Application of Hydrogen-Natural Gas Mixture to Internal Combustion Engines Project Manager
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Res.Asst.
Assoc. Prof. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2010
45 BAP FBT-07-78 DETERMINATION OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF ALUMINUM BASED FOAM METAL MATERIALS PRODUCED Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2010
46 BAP FBT-07-56 THE EFFECTS OF PULSE PLASMA CRYSTALLINE PARAMETERS ON SURFACE AND SURFACE CHARACTERISTICS OF HOT WORK TEAM STEELS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2010
47 BAP FBT07-55 THE INVESTIGATION OF PRODUCTION AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITED FINISHED MACHINE ELEMENTS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011
48 BAP FBT-07-50 OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF HARD CERAMIC CONSTRUCTIONS WITH PHYSICAL STEAM RECOVERY METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2010
49 BAP FBA-07-05 Şekil Hafızalı Alaşımların Lineer Olmayan Analizleri Project Manager
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2010
50 BAP FBT-07-53 Theoretical and Computer Aided Analysis of the Effects of non-modeled Mechanical Parameters on Mechanisms at High Speed, Strengthened Mechanism Design Approaches Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2009
51 BAP 1641 Temas Yüklerinin Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirlerinin Araştıriıması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Assoc. Prof. Recep EKİCİ
2009
52 BAP 1600 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Tabakalı Kompozit Bindirme Bağlantıların Lineer Serbest Titreşim ve Elastik Gerilme Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2008
53 BAP FBT-06-59 Combination of copper and brass pipe dual material groups with friction mixing welding method Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2007
54 BAP 1540 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Fiber Destekli Kompozit Bindirme Bağlantılarının Hasar Bölgesi Modeline Bağlı Optimum Tasarımı Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2007
55 BAP FBT-05-19 THE EFFECTS OF MICROSTRUCTURE, MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PLASMA NITRIDE ON GLOBAL GRAPHITE BULK BARRIERS Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007
56 BAP 05-AY-03 SURFACE PROPERTIES OF THE COATINGS OBTAINED BY THE REAGENT MAGNETRON SPRAYING (SPUTTERING) TECHNIQUE IN PVD METHODS AND THE INVESTIGATION OF THE ADHESION RESISTANCE TO THE DRAWING TEST METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2006
57 BAP 05-AY-02 Establishment of AR-GE and Industrial Purpose PVD Coating System Laboratories Res.Asst.
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2006
58 BAP FBT-05-20 Joint Manipulation and Control of Three Degree-of-Freedom Planar Work Table and Mobile Scara Robot Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2007
59 BAP FBA-03-37 Multi Degree of Freedom Prosthetics Hand Design, Manufacturing and Control Project Manager
Prof. İbrahim UZMAY
2007
60 BAP FBA-04-09 PRODUCTION OF ALUMINUM BASED, PARTICLE AND FIBER REINFORCED METAL MATRIX COMPOSITES BY PRESSURIZED CASTING METHOD AND INVESTIGATION OF BALLISTIC PERFORMANCE Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2005
61 BAP FBT-04-49 Investigation of friction-mixing welding properties of aluminum alloy materials Project Manager
Assoc. Prof. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2005
62 BAP FBA-04-09 Manufacture of aluminum-based, particle and fiber reinforced metal matrix composites by pressure casting method and examination of ballistic performance , BAP Research Project Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2006
63 BAP FBT-04-23 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ABRASION BEHAVIORS OF TIN-COATED HIGH SPEED STEELS WITH PVD METHOD Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2005
64 BAP FBA-04-15 Kinematic Analysis and Simulation of Eccentric Crank-SliderMechanism Project Manager
Asst. Prof. Şükrü SU
2006
65 BAP FBA-03-28 TÜRBÜLATÖRÜN KAZAN VERİMİ VE KAPASİTESİNE VE BACA GAZI EMÜSYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Project Manager
Prof. Necdet ALTUNTOP
2007
66 BAP FBT-03-32 Çok Katmanlı Yada Fonksiyonel Olarak Kademelendirilmiş Kompozit Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
Res.Asst.
Prof. Zeynep Gül APALAK
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
2007
67 BAP FBA-03-26 Obtaining Hard Ceramic Surface Coatings from PVD Methods by Reactive Magnetron Sputtering Technique, Investigation of Surface Structures and Tribological Behavior Project Manager
Assoc. Prof. Şengül DANIŞMAN
2007
68 BAP 02-022-1 Investigation of Mold Friction Wear Properties in Hot Extrusion of Al / SiCp Composites and Improvement of Production Technique Res.Asst.
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
2005
69 BAP 02-022-1 INVESTIGATION OF FRICTION, WEAR PROPERTIES AND DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNIQUE IN A HOT EXTRUSION OF AL / SİCP COMPOSITES Project Manager
Prof. Mehmet Baki KARAMIŞ
2005
70 BAP 02-012-5 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme ve Ankastre Bağlantılarin Elastik-Plastik Analizi ve Tasarımı Project Manager
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2004
71 BAP FBA-08-534 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Kompozit Plakaların Yüksek Hızlı Çarpma Yükleri Altında Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Project Manager
Assoc. Prof. Fehmi NAİR
Res.Asst.
Prof. Recep GÜNEŞ
Res.Asst.
Prof. Mustafa Kemal APALAK
2010