Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2017-7285 Buzda enerji depolama sistemlerinde kullanılan kapsüllerin ısıl performansının sayısal olarak incelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FDK-2016-6316 Bir Buz Depolama Sisteminin Termoekonomik İncelenmesi ve Optimizasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Doğan ERDEMİR
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 BAP FBA-2016-6824 Grafen Oksit ve Titanyum Oksit Nanopartiküllerinin Su Baz Akışkanına Karıştırılması Yoluyla Boru İçi Akışta Isı Transferi İyileştirilmesinin Deneysel ve Numerik Olarak Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN
Yard.Arş.
Arş.Grv. Orhan KEKLİKCİOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 BAP FYL-2016-6647 Dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve analizi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Recep EKİCİ
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 BAP FDK-2015-6265 Çelik Kılıflı Al-Seramik Özlü Tabakalı Kompozit Malzeme Üretilebilirliğinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
Yard.Arş.
Arş.Grv. Abdullah GÖÇER
Devam Ediyor
PBY : 2015
6 BAP FOA-2014-4997 Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, içyapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyon Yard.Arş.
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
Devam Ediyor
PBY : 2014
7 BAP FOA-2014-4997 Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, iç yapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Devam Ediyor
PBY : 2014
8 BAP FOA-2013-4400 Al-Cu Ötektik Alaşımına Ag, Sn ve Zn katkılanmasının ve soğuk plastik şekillendirmenin mekanik, metalurjik ve elektriksel özelliklere etkisinin araştırılmas Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Fehmi NAİR
Devam Ediyor
PBY : 2013
9 BAP FBY-09-852 Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ AŞINMA VE KOROZYON DİRENCİNİN ARTIRILMASI Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
Devam Ediyor
PBY : 2009
10 BAP FYL-2015-5740 Boru içi akışta üçgen kesitli iç elemanların ısı transferi üzerine olan etkisinin incelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Veysel ÖZCEYHAN
Yard.Arş.
Arş.Grv. Orhan KEKLİKCİOĞLU
2015 - 2016
11 BAP FYL-2015-5735 Katmanlı Kompozit Plakalar ile Desteklenmiş Nomex Bal Peteği Sandviç Yapıların Düşük Hızlı Darbe Davranışının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Arş.Grv. Muhsin ALÇI
2015 - 2016
12 BAP FCD-2015-5162 Askı Tip Kren Sistemlerinin Farklı Hareket Koşullarında Deneysel olarak Dinamik Analizi Ve Salınım Kontrolü Proje Yöneticisi
Prof.Dr. Şahin YILDIRIM
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU
Yard.Arş.
Öğr.Gör. Emir ESİM
2015 - 2017
13 BAP 5008 TAŞINABİLİR GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ PV PANEL DİZAYNI VE UYGULAMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Mustafa EKİNCİ
2015 - 2016
14 BAP FYL-2014-5503 KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMALI BİR MOTORDA KAM PROFİLLERİNİN MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Emin BORLU
2015 - 2016
15 BAP FBS-2014-5418 V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Sempozyum Düzenleme Projesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
2014 - 2015
16 BAP FCD-2014-5163 Zeki Hemzemin Geçiti Tasarımı, Prototip Gerçekleştirilmesi Ve Kontrolü Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU
Yard.Arş.
Arş.Grv. Çağlar SEVİM
Yard.Arş.
Prof.Dr.Şahin YILDIRIM
2014 - 2016
17 BAP FYL-2013-4729 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakalar İle Takviyelendirilmiş Bal Peteği Sandviç Yapıların Balistik Performansının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Arş.Grv. Kemal ARSLAN
2013 - 2015
18 BAP FDA-2013-4599 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Etkisi Altında Lineer Olmayan Mekanik Analizleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN
Yard.Arş.
Arş.Grv. Kemal ARSLAN
2013 - 2015
19 BAP FBY-12-3947 Metan-CO2-H2 Karışımlarının İçten Yanmalı Motorlarda Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Mustafa UYSAL
2013 - 2014
20 BAP FBY-12-4115 Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, İkinci Kanun Değerlendirilmesi ve YSA Modellemesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Doğan ERDEMİR
2012 - 2015
21 BAP FBA-10-2967 Bir boru içerisine cidardan ayrık olarak yerleştirilen şerit elemanların ısı transferi ve basınç düşümüne etkisinin araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Sibel GÜNEŞ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Doğan ERDEMİR
2012 - 2013
22 BAP FBY-12-4009 Yüksek Hızlı İşlemede Kesme Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Açısından Optimizasyonu 2012 - 2013
23 BAP FBY-12-3930 Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Yamuk Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve İz Bölgesinde Meydana Gelen Girdapların Araştırılması Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Doğan ERDEMİR
2012 - 2014
24 BAP FBY-11-3690 Düşük Hızlı Darbe Yüklemesi Altında Partikül Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışlarının Incelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Recep EKİCİ
2012 - 2013
25 BAP FBA-10-3256 Biyogaz-Hidrojen Karışım Gazının Buji Ateşlemeli Bir Motorun Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Yard.Arş.
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
2012 - 2014
26 BAP FBY-9-1141 PLAZMA NİTRÜRLENMİŞ ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2011 - 2013
27 BAP FBY-09-870 Düzlem İçi Isıl Yüke Maruz Tek Yönlü İşlevsel Kademelendirilmiş Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Doç. Dr. Munise Didem DEMİRBAŞ
2011 - 2012
28 BAP FBY-09-853 BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA PVD KAPLAMA TEKNİĞİYLE HAZIRLANAN İNCE FİLMLERİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2009 - 2011
29 BAP FBY-09-667 KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERDE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2009 - 2011
30 BAP FBD-09-668 KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN İÇYAPI MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2009 - 2013
31 BAP FBY-09-669 KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2011
32 BAP FBY-09-854 REAKTİF DC MAGNETRON SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN KAPLAMALARIN MOTOR PARÇALARININ AŞINMA PERFORMANSINA ETKİSİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2009 - 2010
33 BAP FBY-9-1122 PVD kaplanmış Hotvar sıcak iş takım çeliğinin kuru ve abrasiv takviyeli yağlı şartlarda aşınma davranışlarının incelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2009 - 2010
34 BAP FBY-09-1141 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ PLAZMA YÜZEY İŞLEMLERİ İLE AŞINMA DİRENÇLERİNİN YÜKSELTİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2009 - 2011
35 BAP FBY-09-827 Düşük Hızlı Çarpma Yükleri Altında Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Lineer Olmayan Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Öğr. Gör. Murat AYDIN
2009 - 2011
36 BAP FBY-09-767 Esnek Uzuvlu ve Eklem Boşluklu Düzlemsel Krank-Biyel Mekanizmasının Dinamik Analizi ve Titreşim Karakteristiğinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
2009 - 2011
37 BAP FBD-09-881 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme Bağlantıların Düşük Hızlı Darbe Davranışları Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2009 - 2011
38 BAP 1750 Yapıştırıcıyla Birleştirilmiş T Bağlantılarin Modal Analizi Ve Titreşim Kontrolü Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2009 - 2010
39 BAP FBA-08-534 FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ KOMPOZİT PLAKALARIN YÜKSEK HIZLI ÇARPMA YÜKLERİ ALTINDA TERMO-MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Yard.Arş.
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2008 - 2011
40 BAP B 534 Fonksiyonel kademelendirilmiş kompozit plakaların yüksek hızlı çarpma yükleri altında deformasyon davranışlarının incelenmesi, BAP Arastırma Projesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2008 - 2010
41 BAP FBA-08-457 BİR KANAL İÇERİSİNE ARDIŞIK OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÜÇGEN KESİTLİ KÜT CİSİMLERİN ETKİLEŞİMLERİ İLE İZ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GİRDAPLARIN GÖZLEMLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
2008 - 2010
42 BAP FBA-07-06 Mafsal Boşluğu ve Uzuv Esnekliği Gibi Parametrelerin Mekanizmaların Kinematiği ve Dinamiği Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
2008 - 2010
43 BAP FBA-07-22 Atık Suların Arıtılmasında Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Deneysel Uygulaması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hamdi TAPLAK
Yard.Arş.
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BİLGİL
Yard.Arş.
Öğr.Gör.Ergün YEŞİLYURT
2008 - 2013
44 BAP FBT-06-31 Hidrojen-Doğalgaz Karışımının İçten Yanmalı Motorlara Uygulanması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
2008 - 2010
45 BAP FBT-07-78 ALÜMİNYUM ESASLI KÖPÜK METAL MALZEMELERİN ÜRETİLEREK MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2010
46 BAP FBT-07-56 PULS PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN YÜZEY VE YÜZEYALTI KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2010
47 BAP FBT07-55 METAL MATRİSLİ KOMPOZİTTEN MAMUL MAKİNA ELEMANLARININ ÜRETİMİ VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2007 - 2011
48 BAP FBT-07-50 FİZİKSEL BUHAR BİRİKTİRME METODU İLE SERT SERAMİK KAPLAMALARIN ELDE EDİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2007 - 2010
49 BAP FBA-07-05 Şekil Hafızalı Alaşımların Lineer Olmayan Analizleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2010
50 BAP FBT-07-53 Modellenemeyen Mekanik Parametrelerin Yüksek Hızda Çalışan Mekanizmalar Üzerine Etkilerinin Teorik ve Bilgisayar Destekli Analizi, Güçlendirilmiş Mek. Tasarım Yaklaşımları Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
2007 - 2009
51 BAP 1641 Temas Yüklerinin Metal Matrisli Kompozitlerin Yüzeylerinde Neden Olduğu Gerilme ve Deformasyonlarda Malzeme Özelliklerinin Tesirlerinin Araştıriıması ve Optimum Yapının Elde Edilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Doç. Dr. Recep EKİCİ
2007 - 2009
52 BAP 1600 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Tabakalı Kompozit Bindirme Bağlantıların Lineer Serbest Titreşim ve Elastik Gerilme Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2007 - 2008
53 BAP FBT-06-59 Bakır ve pirinç boru ikili malzeme gruplarının sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2006 - 2007
54 BAP 1540 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Fiber Destekli Kompozit Bindirme Bağlantılarının Hasar Bölgesi Modeline Bağlı Optimum Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2006 - 2007
55 BAP FBT-05-19 PLAZMA NİTRÜRLEMENİN KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPI, MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2005 - 2007
56 BAP 05-AY-03 PVD METOTLARINDAN REAKTİF MAGNETRON SAÇILMA (SPUTTERİNG) TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN KAPLAMALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE ÇİZİK TEST YÖNTEMİYLE YAPIŞMA MUKAVEMETLERİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2005 - 2006
57 BAP 05-AY-02 AR-GE ve Endüstriyel Amaçlı PVD Kaplama Sistemi Labaratuarı Kurulması Yard.Arş.
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2005 - 2006
58 BAP FBT-05-20 3 Serbestlik Dereceli Düzlemsel İş Tablası Ve Mobil Scara Robotun Ortak Manipulasyonu Ve Kontrolu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
2005 - 2007
59 BAP FBA-03-37 Çok Serbestlik Dereceli Protez El Tasarım, İmalat ve Kontrolü Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim UZMAY
2005 - 2007
60 BAP FBA-04-09 ALİMÜYUM ESASLI, PARÇACIK VE FİBER TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE BALİSTİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2004 - 2005
61 BAP FBT-04-49 Alüminyum alaşımlı malzemelerin sürtünme-karıştırma kaynak işlemi özelliklerinin incelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
2004 - 2005
62 BAP FBA-04-09 Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi, BAP Arastırma Projesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2004 - 2006
63 BAP FBT-04-23 PVD METODUYLA TİN KAPLANMIŞ YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNİN AŞINMA DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2004 - 2005
64 BAP FBA-04-15 Eksanterli Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematik Analizi Ve Simulasyonu Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü SU
2004 - 2006
65 BAP FBA-03-28 TÜRBÜLATÖRÜN KAZAN VERİMİ VE KAPASİTESİNE VE BACA GAZI EMÜSYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP
2004 - 2007
66 BAP FBT-03-32 Çok Katmanlı Yada Fonksiyonel Olarak Kademelendirilmiş Kompozit Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Yard.Arş.
Prof. Dr. Zeynep Gül APALAK
Yard.Arş.
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
2004 - 2007
67 BAP FBA-03-26 PVD Metotlarından Reaktif Magnetron Sıçratma(Sputtering) Tekniği ile Sert Seramik Yüzey Kaplamaların Elde Edilmesi, Yüzey Yapılarının ve Tribolojik davranışlarının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Şengül DANIŞMAN
2003 - 2007
68 BAP 02-022-1 Al/SiCp Kompozitlerin Sıcak Extrüzyonunda Kalıp Sürtünme Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi ve Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Fehmi NAİR
2002 - 2005
69 BAP 02-022-1 AL/SİCP KOMPOZİTLERİN SICAK EXTRÜZYONUNDA SÜRTÜNME, AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE ÜRETİM TEKNİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ
2002 - 2005
70 BAP 02-012-5 Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Bindirme ve Ankastre Bağlantılarin Elastik-Plastik Analizi ve Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2002 - 2004
71 BAP FBA-08-534 Fonksiyonel Kademelendirilmiş Kompozit Plakaların Yüksek Hızlı Çarpma Yükleri Altında Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Fehmi NAİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
2000 - 2010