2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Bölümümüz Kapsamın Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler;

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Olarak belirlenmiş olup bölümümüz öğrencileri, Üniversitemizde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, ekte verilen formu doldurup, başka üniversiteden alınacak dersin içeriği, kredi ve akts 'sini gösteren imzalı belgeleri ya da ilgili üniversitenin ders içeriğini gösteren internet sayfası linkini, mail yolu ile 11/07/2020 tarihine kadar olanların Arş. Gör. Kemal ARSLAN’A (karslan@erciyes.edu.tr) 11/07/2020 tarihinden sonra onaya göndereceklerin Arş. Gör. Ertan KÖSEDAĞ'a (ekosedag@erciyes.edu.tr) gönderip, mail ile onay alındıktan sonra ilgili dersi alabileceklerdir. Onay alınmadan diğer üniversitelerden alınan dersler geçersiz sayılacak intibak işlemleri yapılmayacaktır. 

Yaz okulu Ders Onay Formu