Duyurular

Bitirme, MTU-I ve MTU-II projeleri derslerini alan öğrenciler, ödevlerini bölüm web sitesinde yer alan, dökümanlar başlığı altında bulunan ödev şablonlarını kullanarak hazırlamalıdırlar. 


Bitirme ödevleri intihal raporları (turnitin) ve bitirme defterinin şekil bakımından incelenmesi,

aşağıdaki listede yer alan görevli öğretim elemanına kontrol ettirilip onaylandıktan sonra çıktısı deftere eklenir ve danışmanlara bir CD ve defter çıktısı olarak teslim edilir.


Şekil bakımından incelenen defterlerde yer alan YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI görevli öğretim elemanı tarafından imzalanmalıdır. 


MTU-I ve MTU-II projelerinin kontrolü danışmana aittir.


İntihal (Turnitin) raporu kontrol listesi