Duyurular


Bilgisayar Destekli İmalat Dersi gün ve saati aşağıda verilmiştir. Verilen ders gün ve saatinde ders programı güncellemesi için görüşme yapılacaktır. 

Ö.Ö. Çarşamba 13:00-15:00

İ.Ö. Çarşamba 17:00-19:00


Öğrt. Gör. Ercan GÖKŞEN