Duyurular

Bitirme Ödevi Esasları

1. Bitirme Ödevi çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, projelerini Mak.Müh.Bölüm Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu yazım formatında  (https://me.erciyes.edu.tr/upload/786ROYFbitirme-Odevi-yazim-klavuzu.pdf) hazırlarlar.

1.1. Öğrenciler proje kitapçıklarının yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü için, projesini gerçekleştirdiği ana bilim dalındaki Araştırma görevlilerine kontrol ettirirler.

1.2. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış proje çalışmaları ilgili öğrenci tarafından gerekli düzeltmeleri yapılır.

1.3. Kabul edilen projelerin sunumu için YBK ve Bölüm Başkanlığı’nca hazırlanan program Mak.Müh. web sayfasında veya bölüm panolarında ilan edilir.

1.4. Öğrenciler programda belirtilen salonda, sunumların başlama saatinde hazır olurlar ve üç jüriden oluşan komite önünde Bitirme Ödevi kapsamında yapmış oldukları projelerini sunarlar.

1.5. Juri üyeleri sunum sonrasında, Bitirme Ödevi Değerlendirme Formu(YBK_04) doldurarak değerlendirme yaparlar. Üç jürinin değerlendirme notunun ortalamasıyla öğrenci notu belirlenir.

1.6. Öğrenciler Bitirme Ödevi proje çalışmaları için çalışmanın CD’si ile birlikte 1 nüshasını, sınav takviminde Bitirme Ödevi proje çalışmaları için belirtilen tarihte Tez Danışmanına teslim ederler.

1.7. Eğer öğrenci değerlendirmesinde başarısız ise bütünlemeye kalır ve Bütünleme sınav takviminde Bitirme Ödevi proje çalışmaları için belirtilen tarihe kadar öğrenci proje çalışmasında gerekli düzeltmeleri yaparak/tamamlayarak, Tez danışmanına belirtilen tarihte tekrar sunar.

                                                                                MTU-1 ve MTU-2 Ödevi Esasları

1. MTU-I,II çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, projelerini Mak.Müh.Bölüm Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu yazım formatında (https://me.erciyes.edu.tr/upload/786ROYFbitirme-Odevi-yazim-klavuzu.pdf) hazırlarlar.

1.1. Öğrenciler proje kitapçıklarının yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü için, projesini gerçekleştirdiği ana bilim dalındaki Araştırma görevlilerine kontrol ettirirler.

1.2. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış proje çalışmaları ilgili öğrenci tarafından gerekli düzeltmeleri yapılır.

1.3. Yazım kurallarına uygunluğu onaylanmış projeler, öğrenciler tarafından 1 nüsha çıktısı ve 1 adet CD ile, sınav takviminde MTU-I,II dersleri için belirtilen tarihlerde Tez danışmanına teslim ederler.

1.4. Tez danışmanları, proje tesliminde öğrenciye sorular sorarak ve proje çalışması sürecindeki öğrencisinin çalışmalarını değerlendirerek Sınav Başarı Değerlendirme Formunu (YBK_03) doldurur.

1.5. Eğer öğrenci değerlendirmesinde başarısız ise bütünlemeye kalır ve Bütünleme sınav takviminde MTU-I,II dersleri için belirtilen tarihe kadar öğrenci proje çalışmasında gerekli düzeltmeleri yaparak/tamamlayarak, Tez danışmanına belirtilen tarihte tekrar sunar.