Akademik Personel

Mekanik Anabilim Dalı

Prof. Dr.
Mustafa Kemal APALAK
Ana Bilim Dalı Başkanı
 • apalakmk@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6663 x32150
Prof. Dr.
Zeynep Gül APALAK
Akademik Personel
 • apalakz@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32152
Prof. Dr.
Recep GÜNEŞ
Akademik Personel
 • recepg@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32153
Doç. Dr.
Recep EKİCİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • rekici@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32154
Doç. Dr.
Munise Didem DEMİRBAŞ
Akademik Personel
 • mddemirbas@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32156
Dr. Öğr. Üyesi
Umut ÇALIŞKAN
Akademik Personel
 • ucaliskan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32155
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet DÖRDÜNCÜ
Akademik Personel
 • dorduncu@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32157
Arş.Grv.
Kemal ARSLAN
Akademik Personel
 • karslan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32162
Arş.Grv.
Mevlüt HAKAN
Akademik Personel
 • mevluthakan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32160
Arş.Grv.
Muhsin ALÇI
Akademik Personel
 • muhsinalci@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32158
Arş.Grv.
Ertan KÖSEDAĞ
Akademik Personel
 • ekosedag@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32161
Arş.Grv.
Mehmet OĞUZHAN
Akademik Personel
 • mehmetoguzhan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32159

Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Prof. Dr.
İbrahim UZMAY
Ana Bilim Dalı Başkanı
 • iuzmay@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32050
Doç. Dr.
Hamdi TAPLAK
Akademik Personel
 • htaplak@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32053
Dr. Öğr. Üyesi
Şükrü SU
Akademik Personel
 • su@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32052
Öğr. Gör. Dr.
Hürvet SARIKAYA
Akademik Personel
 • sarikaya@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32054
Arş.Grv.
Aslı DURMUŞOĞLU
Akademik Personel
 • asli@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32057
Arş.Grv.
Çağlar SEVİM
Akademik Personel
 • caglarsevim@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32059
Arş.Grv.
Ömer Faruk ERGİN
Akademik Personel
 • omer@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32055

Tasarım ve İmalat Anabilim Dalı

Prof. Dr.
Mehmet Baki KARAMIŞ
Akademik Personel
 • karamisb@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32075
Prof. Dr.
Sedat ÖZDEN
Ana Bilim Dalı Başkanı
 • ozden@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32151
Doç. Dr.
Eyyup GERÇEKÇİOĞLU
Akademik Personel
 • gercek@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32083
Doç. Dr.
Fehmi NAİR
Bölüm Başkan Yardımcısı
 • fnair@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32084
Doç. Dr.
Şengül DANIŞMAN
Akademik Personel
 • sdanisman@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32082
Doç. Dr.
Durmuş ODABAŞ
Akademik Personel
 • odabasd@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32079
Dr. Öğr. Üyesi
Fazıl CANBULUT
Akademik Personel
 • canbulut@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32078
Dr. Öğr. Üyesi
Şaban Murat ÜNLÜ
Akademik Personel
 • smunlu@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32076
Öğr.Gör.
Faruk CANBULUT
Akademik Personel
 • fcanbulut@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32087
Öğr.Gör.
Ercan GÖKŞEN
Akademik Personel
 • egoksen@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32091
Arş.Grv.
Abdullah GÖÇER
Akademik Personel
 • abdullahgocer@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32080
Arş.Grv.
Ömer Barışkan YASAN
Akademik Personel
 • omeryasan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32081
Arş.Grv.
Emin ERSOY
Akademik Personel
 • eminersoy@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32088

Termodinamik Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.
Necdet ALTUNTOP
Bölüm Başkanı
 • altuntop@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32102
Prof. Dr.
Veysel ÖZCEYHAN
Ana Bilim Dalı Başkanı
 • ozceyhan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32108
Doç. Dr.
Sibel GÜNEŞ
Akademik Personel
 • sgumus@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32106
Dr. Öğr. Üyesi
Gürsel ÇINAR
Akademik Personel
 • gcinar@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32103
Dr. Öğr. Üyesi
Serpil ÖZKILIÇ
Akademik Personel
 • skilic@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32101
Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf TEKİN
Akademik Personel
 • ytekin@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32105
Dr. Öğr. Üyesi
Doğan ERDEMİR
Akademik Personel
 • erdemir@erciyes.edu.tr
 • doganerdemir@gmail.com
 • 90 (352) 207-6666 x32111
Arş.Grv.
Buket TURGUT
Akademik Personel
 • bcinar@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32112
Arş.Grv.
Orhan KEKLİKCİOĞLU
Akademik Personel
 • keklikcioglu@erciyes.edu.tr
 • orhankeklikcioglu@gmail.com
 • 90 (352) 207-6666 x32110
Arş.Grv.
Toygun DAĞDEVİR
Akademik Personel
 • toygun@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32109

Enerji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.
Sebahattin ÜNALAN
Ana Bilim Dalı Başkanı
 • s-unalan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32126
Prof. Dr.
S. Orhan AKANSU
Akademik Personel
 • akansu@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32129
Prof. Dr.
Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Akademik Personel
 • balbayrak@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32130
Dr. Öğr. Üyesi
Abdulaziz MOHAMED ATABANI
Akademik Personel
 • aeatabani@gmail.com
 • 90 (352) 207-6666 x16505
Arş.Grv.
Hüseyin Enes FİL
Akademik Personel
 • h.enesfil@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32140
Arş.Grv.
Süleyman TEKŞIN
Akademik Personel
 • steksin@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x32131
Arş.Grv.
Caner ŞİMŞEK
Akademik Personel
 • canersimsek@erciyes.edu.tr

ÖYP Araştırma Görevlileri

Bölümümüzde Ders Veren Diğer Öğretim Üyeleri